Anbefalinger skal bane vejen for regeringens økologiske mål

Ny rapport om hvordan dansk økologi kan vokse frem mod 2020 indeholder interessante anbefalinger og tager fat i de centrale udfordringer for økologiens vækst. Det mener L&F, der samtidig glæder sig over ministerens udmelding om flere penge til eksport af økologiske varer og til at hjælpe landmænd med at lægge om til økologi.

Der skal skub på den økologiske produktion, hvis regeringens målsætning om en fordobling af det økologiske areal i 2020 skal nås.

Derfor satte Fødevareministeriet i slutningen af 2013 gang i et analysearbejde og hyrede virksomheden Operate til at evaluere den samlede økologiindsats og levere anbefalinger til en fremtidig indsats.

Det analysearbejde er nu blevet til en rapport med ni anbefalinger til fremtidens indsats for dansk økologi.

- Set fra erhvervets side er det nogle interessante anbefalinger som helt overordnet tager fat i de centrale dimensioner for den fortsatte udvikling af økologien frem mod 2020, nemlig styrket afsætning på attraktive markeder, gode rammevilkår samt en ambitiøs forsknings- og udviklingsindsats, siger Kirsten Lund Jensen, økologichef i Landbrug & Fødevarer

Hun glæder sig over, at fødevareminister Dan Jørgensen allerede har valgt at følge rapportens første anbefaling om at fremme afsætningsmuligheder for økologiske varer og vil oprette en pulje på 15 mio. kr. til blandt andet at fremme den økologiske eksport og derudover 5 mio. til omlæggelses- og fastholdelsestjek.

Landbrug & Fødevarer vurderer, at den økologiske eksport kan vokse med mindst 10 pct. om året frem til 2020, hvis der skabe gode rammevilkår, øget markedsadgang og målrettede eksportfremstød.

- Vi har flere gange pointeret hvor vigtigt det er med en ordning der kan understøtte eksportarbejdet både i og udenfor EU. Vi har i de sidste par år arbejdet målrettet med at hjælpe virksomheder med at få gang i eksporten af dansk økologi til Kina, og med den nye ordning kan endnu flere virksomheder forhåbentlig få glæde af dette arbejde, siger Kirsten Lund Jensen, økologichef i Landbrug & Fødevarer.

Hun bifalder, at ministeren vil bruge 5 millioner til omlægningstjek for landmænd, der overvejer at lægge om til økologi, og ikke mindst til fastholdelsestjek, der kan tilbydes de økologiske landmænd som er i tvivl om, hvorvidt de vil lægge om til konventionel produktion.

- Fastholdelsestjekkene er oprindeligt vores idé. Når vi får henvendelser fra økologiske landmænd, som er i tvivl om de skal fortsætte med at producere økologisk, så er det vigtigt, at vi kan tilbyde dem et grundigt eksperttjek af hele deres bedrift, så de har en solid og gennemarbejdet vurdering at træffe deres afgørelse på, siger Kirsten Lund Jensen.

I rapportens anbefalinger har den faglige og forskningsmæssige udvikling indenfor økologien også fået en central placering. Den økologiske produktion skal løftes generelt i forhold til produktivitet, miljø, dyrevelfærd, ressourceudnyttelse og videreuddannelse.

Et arbejde Videncentret for Landbrug allerede har taget fat på.

Sammen med Landbrug & Fødevarer har Videncentret iværksat en aktionsplan for økologisk planteproduktion med fokus på at løfte udbytter, udvikle proteindyrkning, understøtte økologisk sortsafprøvning og markforsøg samt sikre næringsstofforsyning via øget recirkulering og biogasproduktion.

- Vi undersøger, hvordan den økologiske produktion kan blive mere effektiv og vi kan få højere økologiske udbytter ved blandt andet at dyrke nye sorter, få en mere stabil markdrift og finde mere effektive metoder til at få bekæmpet ukrudtet, siger Kirsten Holst, økologichef på Videncentret for Landbrug.

Også rapportens anbefaling om at udvikle en videnskabelig dokumentation for økologiens værdiskabelse er Videncentret for Landbrug i gang med.

- Vi arbejder med at få den internationalt anerkendte RISE-model, der kan måle bæredygtighed oversat til danske forhold. På den måde kan vi vise bæredygtigheden på hver enkelt bedrift og på den måde synliggøre økologiens positive gevinster overfor forbrugerne, forklarer Kirsten Holst.

Rapporten fra Operate med de ni anbefalinger til den fremtidige økologiindsats er overdraget til Fødevareministeriet der nu skal afgøre hvilke anbefalinger der skal følges op i det politiske arbejde.

For yderligere information
Marie Grabow Westergaard, pressekonsulent i Landbrug &Fødevarer, tlf.30178881, mail: mgw@lf.dk  

Seneste nyt fra lf.dk