Hvordan sikrer vi det økologiske råvaregrundlag?

Hvilke knapper skal der justeres på for, at økologien går en mere konkurrencedygtig fremtid i møde, og hvordan sikrer vi det økologiske råvaregrundlag? Det er nogle af de spørgsmål, der skal diskuteres på Landbrug & Fødevares store årsmøde i økologisektionen den 29. oktober på Fyn.

Temaet for årsmødet er ”Danmarks økologiske råvaregrundlag- hvordan sikre vi det i fremtiden” og der er lagt op til debat, når de økologiske landmænd samles til årsmøde den 29. oktober på Boltinggaard på Fyn.

- Vi har nogle af verdens bedste økologer i Danmark, og selv om der har været en finanskrise, stiger salget af økologi fortsat år for år. Der er således et potentiale for at udvikle vores produktion og tilfredsstille efterspørgslen med danske produkter. I dag importerer vi stadig mere økologi end vi eksporterer. Det er et pardoks, vi er nødt til at tage seriøst og få kigget på, siger Uffe Bie, der er formand for økologisektionen i L&F, inden det kommende årsmøde.

Eksport og importtallene for sidste år er ikke helt på plads endnu, men det forventes, at Danmark i 2013 eksporterede økologiske varer for ca. 1,3 mia. kroner, mens importen udgjorde ca.1,6 mia. kroner. Altså er importen 300.000 millioner kroner større end eksporten, men potentialet for økologieksporten anses for at være meget stort.

- Dansk økologi kan gå en meget lys fremtid i møde. Der bliver større og større fokus og efterspørgsel på økologi, både herhjemme og i udlandet. Men hvis vi skal udvikle som sektor, er det nogle udfordringer vi skal tage fat på nu. Det er sådan noget som sikring af råvaregrundlaget og at arbejde for at få større udbytter. siger Uffe Bie.

Med det rød ø-mærkes 25 års fødselsdag lige om hjørnet, mener Uffe Bie, at det er vigtigt, at den danske økologiske produktion får en eftersyn, så den er klar til ”voksenlivet”.

- Både de økologiske landmænd og hele den økologiske produktion er vokset meget betydeligt de sidste 25 år, og vi ville ikke være kommet så langt, som vi er, hvis ikke der havde været en masse økologer, der brænder for deres arbejde. Men det betyder ikke, at vi ikke kan blive bedre, siger Uffe Bie og fortsætter.

- Vi skylder os selv at fremtidssikre økologien, og det gør vi blandt andet ved at kigge på hele værdikæden. Hvor kan vores egen produktion optimeres? Hvordan kan vi styrke samarbejdet i kæden fra jord til bord? Hvor er der spild fra landmand til butik? Hvordan kan vi genanvende de ressourcer der kommer ud af forbrug, så vi får recirkuleret næringsstofferne? Og hvad skal vi blive bedre til at producere, så vi kan konkurrerer med både udenlandske og danske produkter? Det er nogle af de ting, vi er nødt til at få diskuteret.

Det bliver der rig lejlighed til på årsmødet, hvor der både vil være debat blandt økologer, detailhandel og politikere.

Blandt andet vil fødevarer- og landbrugsordfører Trine Mach (SF), Olav Hav (S) og René Christensen (DF) tage debatten om økologiens fremtid på det politiske plan.

- Den økologiske produktion i Danmark forgår i samspil med landet beslutningstagere. De træffer beslutninger om miljøgodkendelser, udlægning af offentlige arealer til økologi og kan støtte op om en øget indsat for eksport af økologi. Derfor er det meget relevant at høre, hvor de mener den økologiske produktion skal bevæge sig hen, siger Uffe Bie, der håber, rigtig mange økologer vil møde op til årsmødet for at deltage i debatten.

Seneste nyt fra lf.dk