Kirsten Lund Jensen i front for økologiforskningen

Landbrug & Fødevarers økologichef, Kirsten Lund Jensen, er ny formand for programkomité med ansvar for udvikling og fremme af økologiske fødevaresystemer.

Kirsten Lund Jensen, økologichef i Landbrug & Fødevarer er udpeget til formand for Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemers (ICROFS) Programkomité. Komiteens varetager økologiforskningen i Danmark, og medlemmerne kommer fra forskellige landbrugs- og fødevareorganisationer samt fra forskningsinstitutioner.

- Jeg synes, vi har en opgave med at synliggøre, hvor vigtigt det er at prioritere økologiforskning i Danmark. Det kan være svært, fordi det er så langsigtet; så bliver det let usynligt. Men hvis vi ikke investerer i forskning, bliver vi ikke ved med at kunne gøre os gældende indenfor økologi, siger Kirsten Lund Jensen i forbindelse med udpegningen.

Med en uddannelse som jordbrugsøkonom og økologisk landmand samt mange års arbejde indenfor økologisektoren kan hun således bidrage med et stort kendskab til området.

- Jeg kommer fra erhvervslivet og har de brugerorienterede briller på i forhold til, hvilke udfordringer økologiforskningen har, så jeg kan være med til at sikre, at det, der forskes i, faktisk også er det, erhvervslivet vurderer som relevant, siger Kirsten Lund Jensen og tilføjer, at hun med sin platform også vil kunne sikre en tæt dialog mellem forskningsverdenen og erhvervslivet, så ny viden opdages og bringes i spil ude i virkeligheden.

- Jeg forventer at kunne gøre en indsats for at få ekstra meget fokus og turbo på økologiforskningen i Danmark, fastslår Kirsten Lund Jensen.

Læs mere om programkomitéen og dens medlemmer på ICROFS’ hjemmeside.

Seneste nyt fra lf.dk