Foto: Colourbox

L&F ønsker mere økologisk biavl

Nyt kortmateriale fra NaturErhvervstyrelsen giver flere muligheder for økologisk biavl. Et positivt skridt i den rigtige retning, mener Landbrug & Fødevarer.

NaturErhvervstyrelsen har i dag fremlagt kortmateriale, der viser de eksisterende muligheder for at etablere en økologisk honningproduktion. Det er Aarhus Universitet, der har fundet frem til yderligere nogle steder, der kan leve op til den danske fortolkning af EU-reglerne.

I Landbrug & Fødevarer er man glade for det arbejde Aarhus Universitet har lavet i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, men mener, at der skal yderligere indsatser til, hvis den danske økologiske honningproduktion skal løftes.

- Det er rigtig positivt, at der nu er fundet flere steder, hvor økologiske honningproduktion kan produceres efter den danske fortolkning af EU-reglerne. Vi vil rigtig gerne kunne producere meget mere af alt det økologiske honning som danskerne spiser, men indtil videre har de danske fortolkning er af EU reglerne nærmest gjort produktionen umulig, siger seniorkonsulent Lars Holdensen fra Landbrug & Fødevarer, Økologi.

I følge de fælles EU-regler for økologisk biavl skal en økologisk bigård placeres i et område, hvor nektar- og pollenkilderne i en radius på 3 km i det væsentlige består af økologiske afgrøder, vild bevoksning eller bevoksning på arealer behandlet efter miljøskånsomme metoder. I Danmark har man tolket dette således, at der inden for en radius af 3 km ikke må være konventionelle arealer i omdrift, og kun i meget begrænset omfang findes private haver. I flere andre EU-lande skal det bare være mere end halvdelen af arealet, der skal være økologisk eller natur.

- Vi har derfor over længere tid, i samarbejde med Danmarks Biavlerforening arbejdet på at justere de danske krav, så vi kan øge produktionen, men stadig holde fast i de økologiske principper og troværdigheden, siger Lars Holdensen.

Danmarks Biavlerforening afholder i dag en konference om mulighederne for at drive økologisk biavl i større skala i Danmark. Her vil man med udgangspunkt i blandt andet forslaget fra L&F, drøfte mulighederne for at justere de danske regler, så de reelt muliggør en produktion og i højere grad ligner reglerne fra de øvrige medlemslande.

- Vi håber, at vi på konferencen får mange gode input, der kan bidrage til et konkret forslag der kan løfte økologisk honningproduktion i Danmark. Det er vores opfattelse, at både erhverv og myndigheder gerne vil sikre muligheder for mere økologisk biavl – vi skal bare have skruet reglerne rigtigt sammen, siger Lars Holdensen.

For yderligere information
Marie Grabow Westergaard, pressekonsulent i Landbrug & Fødevarer, tlf.30178871, mail: mgw@lf.dk  
Lars Holdensen, seniorkonsulent i Landbrug & Fødevarer. tlf. 21788633, mail: lho@lf.dk  

Seneste nyt fra lf.dk