Foto: Colourbox

Danske økologer får papir på bæredygtighed

Er dansk økologisk mælk og kød produceret med omtanke for miljø, klima og arbejdsmiljø? Det kan et internationalt analyseredskab nu dokumentere. Værktøjet hedder RISE og bruges i 47 lande. De første 60 danske landmænd har allerede fået udarbejdet en analyse der beviser, hvor bæredygtige de er. Til næste år kan forbrugerne også se det.

Kan bæredygtighed måles? Ja, mener en gruppe forskere fra landbrugsuniversitetet i Bern, som har udarbejdet et internationalt analyseredskab, der netop belyser bæredygtigheden på et landbrug.

RISE, som analyseredskabet hedder, måler, ved hjælp af landmandens svar på en række spørgsmål, bæredygtigheden på 55 forskellige parametre fordelt på ti områder som eksempelvis biodiversitet, energi og klima samt økonomi.

Det resulterer i en bæredygtighedsvurdering, som både landmænd og ikke mindst forbrugere kan drage fordel af. Det viser de første 60 danske bæredygtighedsvurderinger som blandt andre landbrugets videncenter SEGES står bag.

- RISE værktøjet kan sikre at ordet ”bæredygtighed” ikke længere er et gummibegreb, der kan bruges som tillægsord i enhver sætning. På den måde kan økologiske virksomheder være blandt de første på det danske marked, der målrettet går ud og markedsfører dokumenteret bæredygtighed. Vi forbedrer altså oplysningsgraden over for forbrugerne, ikke bare med hensyn til fødevarekvalitet i traditionel forstand, men også de andre kvaliteter i økologisk jordbrug, siger Anke Stubsgaard, konsulent, SEGES.

Landmænd får aha-oplevelser
Anke Stubsgaard har, sammen med lokale økologikonsulenter fra DLBR Dansk Landbrugsrådgivning, fået oversat RISE til dansk og stået i front for udviklingen af en version, der passer til danske forhold.
- Bæredygtighed som et helhedsbegreb og som indsatsområde i landbruget er nyt, og mine erfaringer er, at mange landmænd får en række aha-oplevelser, når analyseresultaterne fremlægges for dem. De får helt konkrete vurderinger af, hvor miljøvenligt de producerer, som de eksempelvis kan bruge i forbindelse med ansøgning af miljøgodkendelser. Samtidig får de et redskab til at tage lån og give kreditorerne en bedre mulighed for at vurdere bedriften, siger Anke Stubsgaard.

Forbrugerne kan smage bæredygtighed
Arbejdet med bæredygtighed er i tråd med et af hovedtemaerne på Økologi-Kongres 2015, hvor knap 800 økologer og økologiinteresserede i dag og torsdag mødes i Vejle for blandt andet ar debattere, hvordan økologi kan bidrage mere til natur og bæredygtighed.

Samtidig konkluderer en ny vidensyntese om økologiens bidrag til samfundsgoder, der er udarbejdet af ICROFS på vegne af miljø og fødevareministeriet, at det er nødvendigt at udvikle metoder til at dokumentere betydningen af biodiversitetsfremmende tiltag på bedriften.

Det kan netop bæredygtighedsvurderingerne. Efter en sådan vurdering på bedriften kan landmanden få udarbejdet en bæredygtighedsstrategi for at øge bæredygtighed på bedriften. Og på sigt skal bæredygtighedsvurderingerne give mere økologi.

- Effekterne af dokumenteret bæredygtighed er øget tillid til økologi og dermed et forventeligt øget salg og eksport af økologiske varer. Vi vurderer, at dette fokus vil øge det økologisk dyrkede areal med 5 procent inden 2020, hvilket er 7.000 til 10.000 hektar, siger Anke Stubsgaard.

Og allerede til næste år får forbrugerne mulighed for at se og købe varer der er produceret efter den nye bæredygtighedsstrategi.

Kontaktpersoner
Kontakt til Anke Stubsgaard, konsulent i SEGES, via Mille Marie Christensen, pressekonsulent Landbrug & Fødevarer, tlf: 61702047, mail: mic@lf.dk  

Seneste nyt fra lf.dk