Foto: Colourbox

Danske økologer forbilleder i Europa

EU-Kommissionen inviterer de mest innovative europæiske landmænd på erfaringsudveksling i Milano om økologisk fødevare- og råvareproduktion. Blandt de inviterede forbilleder er fire økologiske landmænd fra Danmark.

Europæerne vil have mere økologi. Efterspørgslen er stigende og flere producenter kommer til. Men det er ikke altid lige let at være økologisk landmand, mener EU-Kommissionen.

Kommissionen fremhæver i sin seneste handlingsplan for fremtidens økologiske produktion, at det er en udfordring at udvikle og tilpasse udbuddet til efterspørgslen uden at bringe forbrugernes tillid til økologien i fare.

Dygtige entreprenører
Den udfordring skal blandt andet løses ved at trække alle de bedste og mest velfungerende eksempler på bæredygtig, økologisk produktion frem i lyset, og som noget særligt er de økologiske landmænd inviteret med til bords. Det privilegium har ellers hidtil hovedsageligt været forbeholdt forskere.

Konkret skal det ske på en forsknings- og innovationskonference, som EU-Kommissionen har taget initiativ til den 28-29. maj 2015, som en del af programmet under den globale teknologi-udstilling EXPO i Milano.

- Det er prisværdigt, at EU inviterer producenter med denne gang, for selv om forskerne også er innovative, er de her landmænd vanvittig dygtige entreprenører, der hver dag arbejder på at optimere deres landbrug, så det kører bedst muligt – det kan generere en anden viden, siger chefkonsulent Lars Holdensen fra Landbrug & Fødevarer til foodculture.dk. Lars Holdensen har været med til at udvælge konferencens danske deltagere.

Har 18.000 øko-høns
En af de danske deltagere er blevet valgt, fordi han har 18.000 høns i sit landbrug, og det er usædvanligt i mange andre EU-lande.

- Det går imod den gængse europæiske forestilling, om hvad der kan lade sig gøre i den økologiske ægproduktion, fordi reglerne siger, at man må højst må have 3.000 høns samlet i flok, siger Jørgen Nødgaard Hansen fra gården Bremerholm i Gistrup syd fra Aalborg, der har løst udfordringen ved at etablere seks huse á 3.000 høns fordelt på flere planer.

- Jeg har god velfærd i min stald, og der er mange, som er imponerede over, hvor godt det går. Vi har en god ydelse, hønsene har fjer på, og dødeligheden er meget lav, siger Jørgen Nødgaard Hansen.

Økologisk foregangsland
Ifølge Landbrug & Fødevarer er danske økologer forbilleder for resten af Europa.

- Vi er lidt af et foregangsland, fordi vi har en godt udbygget økologisk sektor, og vi gør også en del ting anderledes end andre lande, siger Lars Holdensen, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer.

Han forklarer, at Danmark eksempelvis har langt større økologiske produktioner end andre europæiske lande.

- Vi kan lave god økologi, også med store bedrifter. Der kan sidde andre med en forståelse af, at sådan kan den økologiske produktion ikke være, men de vil kunne høre, at det kan fungere utrolig godt, siger Lars Holdensen, der ser frem til, at Danmark kan præsentere sine resultater på konferencen.

Nye idéer til forskning
Vestjyske Esben Møller Xu har i sit mælkeproducerende landbrug arbejdet på at nedsætte forbruget af miljøbelastende kraftfoder. I dag fodrer han sine køer en stor andel af hjemmedyrket foder.

- Det er en lidt ekstrem strategi at arbejde på fuldstændig at udfase kraftfoder. Der er nogen, der tror, at det ikke kan lade sig gøre, fordi man så får en alt for lav ydelse, men det fungerer for os, og det bliver interessant at skulle sprede budskabet om, at det godt kan lade sig gøre, siger Esben Møller Xu, der er endnu en af de i alt fire danske landmænd, som skal repræsentere Danmark i Milano.

Omtrent 100 landmænd fra hele Europa deltager i workshops på konferencen. Tanken er, at landmændene skal blive inspirerede af hinanden og tage nye idéer med hjem. De mange input skal også bruges til fremtidige forskningsprojekter under forsknings- og innovationsprogrammet Horizon 2020.

Seneste nyt fra lf.dk