Kongres ser på økologiens succes og udfordringer

Dansk økologi har stor succes, men også sine udfordringer. Det skal flere end 700 landmænd, konsulenter, videnskabsfolk fra ind- og udland blandt andet debattere på Økologi-Kongres 2015.

Der er mulighed for at blive klogere på alt fra muld, økologiske bier og genbrug af organiske restprodukter fra samfundet på økologiske marker til debat om bedre dyrevæld, mindre klimabelastning og biodiversitet, når over 700 økologi-interesserede i dag samles i Vingsted Hotel & Konferencecenter til Økologi-kongres 2015.

Hovedtemaet for Økologi-Kongres 2015 er ”Succes og udfordringer”, og det tema passer rigtig godt på dansk økologis ståsted lige nu, mener formanden for Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer, Hans Erik Jørgensen.

- Det går strålende for dansk økologi lige nu. Vi har en produktionsform i vækst, og der er efterspørgsel efter vores varer. Det er en succes, og det skal vi huske at fejre. Samtidig har vi stadig en række udfordringer, som vi er nødt til at få kigget på. Det er vigtigt, at vi hele tiden arbejder frem mod en økologisk produktion i balance. Så vi både sørger for at dække den store efterspørgsel, og samtidig udvikler økologien til fremtidens marked, siger Hans Erik Jørgensen.

Formand i Økologiske Landsforening, Per Kølster ser kongressen som en vigtig, tilbagevendende begivenhed for videndeling i den økologiske sektor.

- Økologien tog sin begyndelse på trods af et ret lavt vidensniveau. I dag har vi verdens bedste økomarked, stor succes på eksportmarked og en kraftig stigende interesse for økologi fra konventionelle landmænd. Vores viden er vokset markant gennem årene, og er en driver for økologien. Det er kongressens essens at formidle og drøfte den nyeste viden, så vi hele tiden udvikler økologien i en stadig mere bæredygtig retning, siger Per Kølster.

Økologiens bidrag til samfundsgoder
I 2015 har ca. 70 danske forskere og eksperter kortlagt den eksisterende viden om økologiens samfundsmæssige værdi. Økologi-kongressen bliver kickstartet med en debat af den Vidensyntese, som kortlægningen har ført til. Under overskriften ”Økogiens samfundsværdi – succes og udfordringer” skal kongresdeltagerne debatterer fem emner fra Vidensyntesen: Dyrevelfærd, miljø, natur og biodiversitet, klima og landdistriktsudvikling.

- Efter 25 år med Ø-mærket er vi kommet rigtig langt, hvilket vidensyntesen også tydeligt viser. Men vi er ikke i mål med et 100 procent bæredygtigt landbrug, og fx på klimaområdet kan vi stadig udvikle os. Økologiens DNA er, at vi er ydmyge og bevidste om de udfordringer, vi står med. Det er forudsætning nummer ét, for at vi kan komme videre. Det er dét vidensyntesen kan hjælpe os med, siger Per Kølster.

Hans Erik Jørgensen ser frem til at debattere de fem store emner for økologien og Vidensyntesens konklusioner.

- Jeg mener klart, at Vidensyntesen viser flere fordele ved økologi end ulemper. Men det betyder ikke, at vi ikke kan forbedre os. Derfor er Økologi-kongressen også det helt rigtige sted at debattere fem af de helt store temaer fra rapporten. På kongressen er samlet så mange mennesker, der brænder for økologien, og det er her, vi skal tage fat på både successer og udfordringer, siger Hans Erik Jørgensen.

Kongressen organiseres af Økologisk Landsforening, SEGES og Landbrug & Fødevarer. Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) samt Foreningen for Biodynamisk Jordbrug deltager i tilrettelæggelsen. Kongressen er støttet af EU’s landdistriktsmidler, Fødevareministeriet og Fonden for Økologisk Jordbrug.

Læs mere om kongressen her: www.okologi-kongres.dk  

For yderlig information:
Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening, tlf. 22 22 07 37
Hans Erik Jørgensen, formand for Landbrug & Fødevarer, Økologi tlf. 40731133
Marie Grabow Westergaard, pressekonsulent, Landbrug & Fødevarer 30 17 88 71 / mgw@lf.dk  
Joachim Plaetner Kjeldsen, pressemedarbejder, Økologisk Landsforening 30 54 39 30 / jkj@okologi.dk  

Seneste nyt fra lf.dk