Positive udsigter for det økologiske areal

Selvom det økologiske areal er faldet med tre pct. fra 2013 til 2014, ser fremtiden lysere ud. En lang række landmænd er netop nu i gang med omlægningstjek, og der er blevet søgt om omlægningstilskud til dobbelt så mange hektar landbrugsjord som normalt i 2015.

Den økologiske produktion er generelt inde i en positiv udvikling i øjeblikket. Det går faktisk så godt med afsætningen på hjemmemarkedet og til udlandet, at der nærmest er mangel på råvarer Derfor er det lidt nedslående nyheder, at NaturErhvervstyrelsens årlige økologistatistik viser, at det økologiske areal er faldet med 3 pct., svarende til knap 5.400 ha fra 2013 til 2014.

Størst er faldet Region Syddanmark, der har mistet 3.900 hektar økologisk jord. Det behøver dog ikke at betyde noget for det økologiske areal på den lange bane.

- Heldigvis ser faldet i det økologiske areal ikke ud til at blive en tendens. Allerede nu melder NaturErhvervstyrelsen om, at der er søgt om omlægningstilskud til dobbelt så mange ha. landbrugsbrug i 2015 som normalt, og vi oplever også et stor søgning på omlægningstjek til økologi, siger Ejvind Pedersen, der er chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer.

Han roser samtidig NaturErhvervstyrelsen for at lave en ekstra runde, hvor landmænd – der ønsker at lægge om til økologi - kan søge om omlægningstilskud. Det kan komme til at betyde rigtig meget for mange landmænd, og for det økologiske areal i Danmark.

- Allerede i maj kunne vi se, at mange landmænd stadig manglede at få lavet et omlægningstjek og derfor ikke havde nået at søge om et evt. omlægningstilskud, inden fristen. Derfor bad vi NaturErhvervstyrelsen om at lave en ekstrarunde for at få alle med. Det har de heldigvis gjort, siger Ejvind Pedersen og fortsætter.

- Flere virksomheder efterspørger nye økologiske landmænd til at dække den stigende efterspørgsel på økologiske råvarer, og det kan ekstrarunden være behjælpelig med. Så selvom det er lidt surt, at det økologiske areal falder i 2014, tror jeg bare, vi skal se på det som et bump på vejen. Meget tyder på, at vi måske allerede næste år kan se en stigning i arealet, så jeg ser positivt på udsigterne for det økologiske areal.

Seneste nyt fra lf.dk