Foto: Colourbox

Forsinkede økologiregler bremser danske landmænd

En del af udviklingen i dansk økologi står lige nu i venteposition. Årsagen er, at Europa-Parlamentet, Ministerrådet og EU-Kommissionen ikke kan nå til enighed om de fremtidige økologiregler, der skal gælde for alle europæiske landmænd. Landbrug & Fødevarer ærgrer sig over den lange sagsgang og presser på for en snarlig løsning.

Hvordan skal jeg drive mit økologiske landbrug i fremtiden? Det spørgsmål venter mange danske økologer svar på lige nu. De EU-økologiregler, som alle europæiske landmænd skal producere efter, skal nemlig opdateres, men forhandlingerne er gået i hårdknude.

Processen har været i gang siden 2012 og de konkrete trepartsforhandlinger i EU i knap et år, og som det ser ud nu, kommer der ikke en løsning på bordet lige med det samme. Det vurderer Lone Andersen, næstformand i Landbrug & Fødevarer. Hun er også i formandskabet for COPA-COGECA arbejdsgruppe for økologi og i Kommissionens Rådgivende gruppe for Økologi og taler derfor på vegne af størstedelen af EU's økologiske landmænd.

- Kommissionen har deres kardinalpunkter og Europa-Parlamentet deres. Hvis man spørger erhvervet, er det faktisk ikke så svært. Kompromiserne er mulige, men det kan se ud, som om det politiske spil i EU er ved at spænde ben for det oplagt fornuftige løsninger. Hvis ikke de indgår kompromiser, vil forhandlingerne i bedste fald falde sammen og i værste fald resultere i, at vi skal diskutere ny økologiforordning de næste to år, siger hun.

Og mens politikerne i EU diskuterer, om der skal fastsættes nye særlige grænseværdier for økologiske produkter, hvor mange æglæggende høns der må være på en økologisk bedrift, og hvordan deres landbrug skal kontrolleres, så venter danske landmænd håbefuldt på svar.

- Mange landmænd er bekymrede for, om der vil være ændringer og nye praksisser, som får alvorlige betydninger for netop deres bedrift. Og mens arbejdet med økologiforordningen er i gang, ligger resten af det økologiske udviklingsarbejde i EU stille. Der er flere spændende områder, som vi meget hellere vil arbejde mere i dybden med, men som afventer, at forhandlingerne er overstået. For eksempel udviklingen af den økologiske fjerkræproduktion som lige nu vokser massivt i Danmark, siger Lone Andersen.

Derfor bruger hun mange ressourcer på at holde møder med alle parter i forhandlingerne. Torsdag den 14. juli har hun møde først med det slovakiske formandskab og derefter forhandlerne fra Kommissionen og fra Europa-Parlamentet.

- Vi arbejder selvfølgelig for at sikre de bedste produktionsbetingelser for de europæiske landmænd, men også for at få sikret en afklaring, så økologien kan komme videre. Det er os, der til daglig producerer fødevarerne. Derfor har vi stor økologierfaring og kan måske hjælpe parterne ud af den låste forhandlingssituation, som de er kommet i. Vi skal sikre, at de politiske slagsmål i den her fase ikke kommer til at spænde ben for praktikken, siger Lone Andersen.

Seneste nyt fra lf.dk