Mere biodiversitet på vej

Nye tal fra NaturErhvervstyrelsen viser, at 57 procent af det der gror på de økologiske marker, er grovfoder, helsæd og græs. Det er afgrøder, der fører til mere biodiversitet, og som der kommer flere af, i takt med at det økologiske areal vokser, vurderer landbrugets videnscenter SEGES.

En netop offentliggjort opgørelse over, hvad de økologiske landmænd dyrker, lover godt for den danske natur.

Ny øko-statistik fra NaturErhvervstyrelsen viser, at i det økologiske jordbrug benyttes mere end halvdelen af produktionsarealet til grovfoder, helsæd og kløvergræs. Det betyder flere afgrøder, der fremmer biodiversiteten.

- Disse afgrøder er alle med til at hjælpe biodiversiteten på vej. Mere kløvergræs tiltrækker flere bier og i græsset vokser der flere vilde blomster. Derudover giver grovfoder harer og agerhøns bedre levevilkår, siger Kirsten Holst, økologichef i landbrugets videnscenter SEGES.

Hun glæder sig også over, at der i den økologiske produktion er et større areal med frugtplantager og grøntsager, og at økologerne dyrker forholdsmæssigt mange blandinger af kornarter og af korn og bælgsæd. Det er med til at give en større variation på markerne.

De nye tal viser samtidig at det økologiske areal er steget med to procent fra 2014 til 2015. Statistikken er dog opgjort den 31. maj 2015, og tager således ikke højde for de ekstraordinært mange landmænd, der søgte om økologisk arealtilskud i den udvidede ansøgningsrunde med frist i september sidste år. De omkring 350 landbrug, der har ansøgt om økologisk autorisation efter 31. maj 2015, indgår derfor først i statistikken for 2016.

Og med et voksende økologisk areal ændres også de afgrøder der bliver dyrket på de danske marker.

- Vi kan ud fra statistikken se, at andelen fylder rigtig meget i den økologiske produktion. Altså vil andelen af afgrøder, der giver mere biodiversitet, stige sammen med størrelsen på det økologiske areal, siger Kirsten Holst.

Seneste nyt fra lf.dk