Foto: Colourbox

Mere dansk øko-honning på vej

Miljø- og fødevareministeren vil nu ændre reglerne for økologisk honningproduktion, så det bliver lettere at producere dansk øko-honning. Det glæder Landbrug & Fødevarer der siden 2012 har kæmpet for at forbedre forholdene for de økologiske biavlere og deres samarbejdsmuligheder med de økologiske landmænd.

I fremtiden skal det blive nemmere at putte danskproduceret økologisk honning i indkøbskurven. Indtil nu har stramme regler for at producere øko-honning i Danmark betydet, at det øko-honning som danske forbrugere har kunnet købe primært har været fra udlandet. Men nu har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen netop meldt ud, at han har sendt en ny fortolkning af reglerne for økologisk honningproduktion i høring, som vil gøre det nemmere at producere dansk honning.

En udmelding som Landbrug & Fødevarer har set frem til i flere år.

- Vi er rigtig glade for at der nu bliver bedre muligheder for at producere mere økologisk honning. Det er et område som vi har arbejdet med længe, og vi ser frem til, at vi kan erstatte noget af den importerede økologiske honning med dansk produceret økologiske honning. Økologisk honning er eftertragtet hos forbrugerne, og vi håber på, at nye regler kan sikre, at de danske biavlere inden længe vil levere dansk øko honning i høj kvalitet, siger Kirsten Lund Jensen, økologichef i Landbrug & Fødevarer.

Ifølge miljø- og fødevareministeriet vil en ændring af reglerne for økologisk honning-produktion betyde at antallet af økologiske biavlere vil gå fra fem i dag til ca. 300 i 2020. Den danske økologiske honning vil være produceret med mindst 95 procent nektar og pollen, som bierne har indsamlet fra økologiske arealer, miljøvenligt drevne arealer eller naturarealer.

Det er en lempelse af den danske fortolkning af EU´s økologiregler, der indtil nu har gjort det vanskeligt at producere økologisk honning. Regler som Landbrug & Fødevarer, i samarbejde med Danmarks Biavlerforening, og senere Økologisk Landsforening og Erhvervsbiavlerne, har arbejdet for at få fortolket anderledes, så der kunne bliver produceret mere dansk økologisk honning.

- Det er positivt at ministeren nu vil arbejde med de forslag, som erhvervet er kommet med. Vi vil nu kigge på, hvilke muligheder ministerens forslag giver, både i forhold til økologiens troværdighed, men også i forhold til, at vi har et klart ønske om, at få etableret flere samarbejder mellem biavlere og økologiske landmænd, så vi kan sikre, at der kommer mere dansk økologisk honning ud til forbrugerne.

- Vi skal se på kvaliteten af de arealer der, med ministerens forslag, nu kan godkendes til økologisk biavl og derfra vurdere i hvilket omfang vi kan få de økologiske bedrifter involveret, og hvor meget økologiske honning vi kan få produceret, siger Kirsten Lund Jensen.

Seneste nyt fra lf.dk