Foto: Ejvind Pedersen

Økologien på fremmarch i Japan

Alt peger på, at japanerne vil købe flere økologiske fødevarer i de kommende år – ikke mindst fra Danmark, der er kendt for troværdig økologikontrol, fødevaresikkerhed og kvalitet, påpeger økologiekspert.

Af Ejvind Pedersen, chefkonsulent i Økologiafdelingen, Landbrug & Fødevarer

I den forgange uge havde jeg fornøjelsen af at deltage i økologimessen BioFach i Tokyo, hvor jeg var inviteret til at holde et oplæg om dansk økologi.

Baggrunden var, at vi danskere er det folkefærd i verden, som spiser flest økologiske fødevarer, og det var også udgangspunktet for min tale. Mere interessant var det, at der deltog fødevarevirksomheder på messen fra USA, Australien, New Zealand, Tyskland og Polen, men ikke en eneste fra Danmark. Netop det kan af meget vel ændre sig i de nærmeste år.

Bæredygtig olympiade 2020
Der er store forventninger til, at økologiske fødevarer vil blive meget populære i Japan i de kommende år. Det er der især to grunde til.

For det første er Tokyo vært for de Olympiske Lege i 2020, og de japanske arrangører har besluttet, at de vil vise verden den mest bæredygtige olympiade nogensinde. Bæredygtigheden skal skinne igennem hele vejen fra transport, over indkvartering til maden i den olympiske by for deltagerne.

Hvorvidt al maden bliver økologisk er nok tvivlsomt, idet Japan langt fra selv producerer alle slags økologiske fødevarer, men økologien vil ganske givet få et stort fokus og omtalen af økologi vil ligeledes smitte af på interessen hos den japanske befolkning.

Børnefamilier vil give det bedste videre
En anden årsag er, at japanere generelt er meget motions- og sundhedsbevidste, hvilket både medfører en høj gennemsnitlig levealder og relativ lav andel af overvægtige personer. Og det er i høj grad iblandt disse miljø- og sundhedsbevidste forbrugere at økologien får stigende opmærksomhed.

Da der samtidig fødes færre børn end i tidligere årtier, har Japan et generelt problem med skæv aldersfordeling. I de kommende år vil der således blive færre og færre til at forsørge ”ældrebyrden”.

Af samme grund har børnefamilier et stort fokus på at give det bedste af det bedste til deres børn, og flere og flere mødre vælger derfor økologiske fødevarer – selvfølgelig under forudsætning af at familiens økonomi tillader at købe produkterne, som koster mere end de konventionelle produkter.

Høje øko-priser
For ja - prisen er den største hindring for øget salg af økologiske fødevarer i Japan, idet de økologiske fødevarer ofte er dobbelt så dyre som den konventionelle variant. De økologiske landmænd i Japan modtager ikke statstilskud eller lignende for at dyrke jorden økologisk, og de lavere udbytter kan derfor kun kompenseres af høje priser, samtidig med at der endnu ikke er stordriftsfordele i økologien pga. den minimale udbredelse.

Fra 0,5 pct. mod potentiel stor vækst
Økologisalget i Japan er vurderet til at have ligget i omegnen af 7 mia. kroner i 2015, svarende til en markedsandel på godt 0,5 pct. af det samlede salg i detailhandlen. Disse tal siger noget om potentialet, hvis og når økologien for alvor ”rykker”.

Alene i Tokyo inklusive forstæder er der over 30 mio. indbyggere, mens det for hele Japan er omkring 130 mio. mennesker. I dag er de mest solgte økologiske varer at finde i frugt & grøntsektoren, hvor alle varianter kan købes økologisk, mens der er betydeligt færre animalske produkter.

Gik selv på jagt i økologimekkaet
På et tidspunkt fik jeg chancen for selv at gå på jagt i butikkerne i Tokyo. Ud over to rent økologiske samt gourmetbutikken ’Mitsukoshi’ lykkedes det mig kun at finde økologisk drikkemælk, ost, æg og oksekød af animalsk oprindelse. Der er altså et kæmpe potentiale for at blande sig på markedet for eksempelvis økologisk svinekød - og hvorfor ikke også noget eksotisk som oksetunge, som Danmark netop har opnået japansk tilladelse til at eksportere? Problemet er dog, at vi i øjeblikket har mangel på råvarer i den økologiske kødsektor.

Flere af de økologiske varer er importeret fra bl.a. USA, Australien og Tyskland – samt Danmark, eksempelvis mysli fra Crispy Food, sodavand fra Naturfrisk og marmelade fra Fynbo Foods. En liter økomælk kunne købes for omkring 35 kr., mens 375 g frugtmysli kostede 54 kr., så priserne er anderledes - og væsentligt højere - end i Danmark. Den japanske regering har ikke lagt op til at indføre subsidier til de økologiske landmænd, så der er ikke umiddelbart noget, der tyder på lavere øko-priser.

Logistik- og sprogforhindringer kan være barrierer
Det nærliggende spørgsmål er, om man som økologisk virksomhed skal satse på Japan. Det er svært at svare entydigt på, for selv om der uden tvivl vil være et eksportpotentiale i de kommende år, og det er en fordel at være blandt de første på markedet, så er det ikke umiddelbart et let marked at agere på.

Logistik samt kultur- og sprogforskelle er nok de største hindringer, og man skal være klar over, at Japan er helt anderledes end det velkendte Vesteuropa - f.eks. er det et fåtal af japanerne, der kan føre en samtale på engelsk. Men tiltroen til økologiske varer ligger og lurer, så med en helhjertet dansk indsats er der meget, der peger på, at Japan er et godt sted at investere en vision om at eksportere økologiske fødevarer.

Artiklen har også været bragt på foodculture.dk

Seneste nyt fra lf.dk