Sympatisk forslag om prosulfocarb

Landbrug & Fødevarer glæder sig over politisk velvilje til at løse problem med rester af plantebeskyttelsesmidler på frugt.

Det Radikale Venstre har i dag foreslået, at der oprettes en pulje på finansloven til at kompensere økologiske frugtavlere, der får deres produktion kasseret, fordi der findes spor af pesticider, typisk stoffet prosulfocarb, som benyttes i landbruget.

Landbrug & Fødevarer tager problemet med prosulfocarb meget alvorligt, siger viceformand Lars Hvidtfeldt.

- Vi ønsker ikke at der kan findes rester af plantebeskyttelsesmidler i hverken økologiske eller konventionelle æbler, og har taget en række initiativer til at eliminere problemet. En handlingsplan med fokus på kommunikation og uddannelse om god sprøjteskik blev sat i værk i 2014 og senest har vi foreslået, at mere effektive sprøjtedyser gøres til et lovkrav. Altså et krav om strengere regler for vores medlemmer.

- Og planen virker. Det kan heldigvis aflæses af statistikken, som viser, at det er ganske få tilfælde og meget små mængder æbler, det drejer sig om, understreger Lars Hvidtfeldt.

Han siger om udspillet fra de Radikale:

- Det er som udgangspunkt en meget sympatisk tanke, at man vil gå ind og kompensere de avlere, der måtte blive ramt.

Lars Hvidtfeldt tror dog ikke modellen, som foreslås, er den rigtige.

- Jeg er usikker på, om forslaget er tænkt helt til ende. Det åbner op for en udvikling, hvor staten skal kompensere i mange analoge situationer, hvor man heller ikke kan identificere den konkrete skadevolder. Under alle omstændigheder er det dog positivt, at der tilsyneladende er politisk vilje til at bidrage til en løsning af problematikken, så alle dele af jordbruget tilgodeses, siger Lars Hvidtfeldt.

Seneste nyt fra lf.dk