Foto: Colourbox.com

Økologer får bedre adgang til biogasgødning

Økologerne får lettere adgang til biogasgødning i foråret. Det skyldes, at Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har skabt en mere fleksibel håndtering angående brugen af glycerin i biogasanlæggene.

En væsentlig hindring for økologernes adgang til biogasgødning i foråret er netop blevet fjernet via en mere fleksibel tilgang fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Det skyldes, at styrelsen i indeværende sæson ikke vil stille krav om en GMO-frihedserklæring for den glycerin, der eventuelt tilsættes til biogasanlæggene.

Lars Holdensen, der er chefkonsulent i Landbrug & Fødevarers økologiafdelingen, mener, at styrelsens beslutning er en nødvendig løsning for mange økologiske landmænd, fordi større og større mængder af husdyrgødningen i dag går gennem biogasanlæggene sammen med diverse andre produkter, som f.eks. glycerin.

- Indtil nu har økologerne ikke måtte anvende gødning fra biogasanlæg, der også har tilsat glycerin med mindre det kunne garanteres, at glycerinen var GMO-fri. Den garanti har dog været svær at få, da glycerin kan være blandet fra mange forskellige kilder, når det leveres til anlæggene, forklarer han.

Fremtidige løsninger
- Lige præcis i år ville der være flere områder, hvor økologerne ville få meget svært ved at finde gødning til markerne, hvis ikke styrelsen havde samarbejdet med os her, så det er godt, der er fundet en midlertidig løsning. Fremadrettet skal vi dog have en dialog om, hvordan kravene bør skrues sammen, så der sikres gode samarbejdsmuligheder mellem biogasanlæggene og de økologiske producenter. GMO er ikke tilladt i økologien, men i det her tilfælde er der tale om glycerin, som omdannes til gas, og derfor ikke bliver en del af den gødning, der kommer på markerne. Derfor skal vi også overveje, om kravene om GMO-frihedserklæring for glycerin i biogasanlæg skal justeres permanent, siger Lars Holdensen.

Landbrug og Fødevarer har sammen med Økologisk Landsforening arbejdet for at finde en løsning, så økologerne kan få del i den afgassede gødning allerede i foråret:

- Vi er rigtig glade for indsatsen fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsens økologifolk i Augustenborg, der har handlet hurtigt, så der også bliver gødning til den økologiske vintersæd, siger Hans Erik Jørgensen, der er formand for økologisektionen hos Landbrug & Fødevarer.

Seneste nyt fra lf.dk