Økologisk mælkepulver på vej op

En amerikansk analyse forudser, at markedet for økologisk mælkepulver på verdensplan vil stige med 5,4 pct. om året de næste 10 år.

En ny undersøgelse fra det amerikanske analysefirma Future Market Insights viser, at værdien af det globale marked for økologisk mælkepulver vil overstige 17 mia. kr. inden for de næste 10 år.

”Det er selvfølgelig rigtig dejligt at blive berigtiget i sin tro på, at der er et marked for økologisk mælkepulver,” lyder det fra Poul Pedersen, direktør for Thise Mejeri. Han har bestemt ikke fortrudt, at mejeriet i 2013 begyndte at eksportere økologisk mælkepulver til det kinesiske marked.

”I dag tror jeg rigtig meget på det, og det er vores intention at fortsætte, så vi ikke mister fodfæste.” Poul Pedersen understreger, at Thise Mejeri først og fremmest er et mejeri, der laver mælk og ost, men at det også er nødvendigt at være med på pulvermarkedet.

”Vi får hele tiden mere mælk, så det gælder om at have så mange afsætningsmuligheder som muligt, hvis vi skal blive ved med at holde et stabilt prisniveau på økologisk mælk.”

Kinesere vil have ’sikker mælk’
Også Arla eksporterer økologisk mælkepulver til det kinesiske marked, som i høj grad er med til at trække forbruget af økologisk mælkepulver op. Her har rigtig mange forbrugere efterspurgt ’sikre’ fødevarer til deres børn efter bl.a. melamin-skandalen i 2008, hvor forgiftet, kinesisk mælk kostede mindst fire børn livet og mange tusinde blev syge. Skandalen betød, at mange kinesere mistede tilliden til lokalt producerede mejeriprodukter, og der skete derfor en stor stigning i landets import af mælkepulver og modermælkserstatning.

I den amerikanske analyse anslås det, at 75 pct. af de kinesiske mødre giver deres babyer økologisk modermælkserstatning, og den tendens kan Ejvind Pedersen, som er chefkonsulent i Landbrug & Fødevarers afdeling for økologi, sagtens nikke genkendende til.

”For kineserne er fødevaresikkerhed og sundhed alfa og omega, når de køber fødevarer fra Vesten. Ved at købe økologisk mælkepulver, får de ud over sikkerhed og sundhed også en merværdi,” siger Ejvind Pedersen.

Til børn i alle aldre
Ejvind Pedersen forklarer videre, at Kinas hastigt voksende økonomi er stærkt medvirkende til den stigende efterspørgsel.

”Det har givet middelklassen mulighed for at købe økologiske produkter til deres børn. Når vi er i Kina for at lave fremstød for vores fødevarer, oplever vi stor interesse for danske, økologiske produkter – ikke kun til spædbørn, men også til børn og unge.”

Ud over modermælkserstatning, der fortsat udgør et kæmpestort marked, ses der nu også andre specialprodukter bl.a. i form af mælkepulver til de lidt større børn og til børn i skolealderen. Ejvind Pedersen tøver derfor ikke med at kalde udsigterne for ’gode’ – ikke kun på grund af den voksende økonomi, men også fordi det er besluttet at udfase Kinas omstridte et-barnspolitik (max et barn pr. familie).

Fordobling af økologieksporten
Det seneste tal for den danske eksport af økologiske fødevarer til Kina er fra 2015, hvor der blev eksporteret for 240 mio. kr. Tallet for 2016 forventes at blive på omkring 300 mio. kr., og selv om det omfatter alle økologiske fødevarer, står mejeriprodukter (hvilket først og fremmest vil sige mælkepulver og UHT-mælk) for langt den største del.

”I 2020 regner vi med, at den økologiske eksport til Kina vil være oppe på 5-600 mio. kr., og mejeriprodukter vil fortsat udgøre den største andel heraf,” lyder det fra Ejvind Pedersen.

De danske mejeriers største konkurrenter på det kinesiske mælkepulvermarked er New Zealand, Australien, USA og Storbritannien, som alle har overskud af økologisk mælk.

Seneste nyt fra lf.dk