Tørke: Kravene til grovfoderandelen til økologisk kvæg bør nedsættes

Tørken rammer hårdt hos de økologiske mælkeproducenter, der har problemer med at skaffe nok grovfoder til dyrene. Derfor har Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening opfordret Landbrugsstyrelsen til at nedsætte kravet til grovfoderandelen i det økologiske foder.

Den usædvanlige tørke rammer hårdt hos de økologiske mælkeproducenter, der har problemer med at skaffe nok grovfoder til dyrene. Det gør det svært at overholde økologikravene om grovfoderandelen til kvæget. Derfor har Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening opfordret Landbrugsstyrelsen til at nedsætte kravet til grovfoderandelen i det økologiske foder fra de nuværende 60 procent til 50 procent.

”Det varme og tørre vejr sætter sit aftryk på grovfoderproduktionen, og flere steder er markerne et sørgeligt syn. Mange vil opleve en alvorlig fodermangel til vinter, selv hvis der kommer vand inden for en overskuelig fremtid. Derfor forsøger vi at finde en løsning allerede nu, siger Hans Erik Jørgensen, formand for Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer.

I 2013 fik vejret også betydning for økologernes grovfoderandel. Dengang blev grovfoderprocenten reduceret med 5 procent, men ifølge SEGES er situationen betydeligt mere kritisk i år, og skaden på græsvæksten er så markant, at den næppe kan genoprettes i år. SEGES arbejder desuden løbende med faglige indsatsområder der kan afhjælpe tørkeskaderne på bedrifterne, se evt. på landbrugsinfo.dk.

”Vi kan ikke slække på kravet til, at økologiske dyr skal have økologisk foder, men vi ser os nødsaget til at nedsætte kravet til grovfoderandelen, så producenter kan kompensere for det manglende grovfoder. ”, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Der er stor forståelse i Landbrugsstyrelsen for situationen, men beslutningen trækker ud. Landbrugsstyrelsen har meddelt organisationerne, at EU-Kommissionen ikke kan tillade at grovfoderandelen nedsættes. Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening har derfor på et møde mandag i denne uge og i senere opfølgninger understreget for Landbrugsstyrelsen at organisationerne forventer, at landbrugsstyrelsen lægger pres på EU-Kommissionen.

Seneste nyt fra lf.dk