Foto: Colourbox

Mere omfattende og uanmeldte økologikontroller på vej

Landbrugsstyrelsen ændrer nu metoden for uanmeldte stikprøver hos økologerne. Det kan lette kontrolbudgettet, men blive en sej omgang for landmændene, mener Landbrug & Fødevarer.

I år sætter Landbrugsstyrelsen antallet af traditionelle stikprøvekontroller ned fra ti til fem procent, men lader til gengæld fem procent af de årlige, obligatoriske økologikontroller være uanmeldte.

Antallet af uanmeldte kontrolbesøg hos økologerne vil altså forblive uændret, og omkring 360 økologer vil i år få besøg af myndighederne uden varsel. Normalt er de uanmeldte stikprøver temabaserede kontrolbesøg af enkelte forhold og af kortere varighed, mens den almindelige årlige økologikontrol kontrollerer alle bedriftens forhold.

Kontrol styrker troværdighed
Den årlige økologikontrol kan – afhængigt af bedriftens størrelse – tage flere dage, og derfor er det væsentligt, at landmanden kan planlægge efter, at en eller to dage skal tages ud af kalenderen til økologikontrol, mener Landbrug & Fødevarer.

Hans Erik Jørgensen, der er formand for Økologisektionen hos Landbrug & Fødevarer, siger:

- Vi er glade for økologikontrollen. Og også for de uanmeldte stikprøver, for de er med til at holde os på tæerne. De uanmeldte stikprøver er med til at sikre god dyrevelfærd, og styrker økologiens troværdighed. Men det kan blive rigtig træls, hvis det fulde årlige kontrolbesøg skal gennemføres uden varsel, siger han og fortsætter:

- På min egen bedrift tager den årlige økologikontrol mindst en hel arbejdsdag, og den dag har vi selvfølgelig koordineret med arbejdsplanerne og vores medarbejdere. Der går jo en mand fra til kontrollen, og så er der andre indsatser, vi ikke kan planlægge den dag. Vi skal naturligvis altid have styr på forholdene og være klar til at tage imod et kontrolbesøg, men den nye praksis risikerer at give både landmænd og kontrollerer en unødig dårlig start på besøget. Og det ønsker vi ikke.

Temabaserede besøg har gavnlig effekt
Landbrug & Fødevarer har derfor opfordret til, at de uanmeldte kontrolbesøg fortsat afvikles som temabaserede kontroller, der kan klares på et par timer i stedet for en hel dag, da erfaringerne viser, at de temabaserede kontrolbesøg har en yderst gavnlig effekt.

Kirsten Lund Jensen, der er økologichef hos Landbrug & Fødevarer, siger:

- Vi noterer os, at Landbrugsstyrelsen er opmærksom på, at det kan være nødvendigt at dele kontrollen op, så landmanden får tid til at fremskaffe det materiale, der skal fremvises på kontrollen. Vi vil nu følge erfaringerne med de nye kontrolbesøg, så vi også får sikret, at der tages hensyn til, hvordan besøget påvirker landmandens planer og det samlede kontrolbesøg. For vi er alle interesserede i at sikre ’det gode kontrolbesøg’, som Landbrugsstyrelsen jo også har som mål.

Seneste nyt fra lf.dk