Foto: Colourbox.com

Øko-arealet sætter ny rekord

Det økologiske areal har aldrig været større, end det er nu. Det viser en ny opgørelse fra Landbrugsstyrelsen. Den statistik vækker glæde hos Landbrug & Fødevarer.

Ny statistik viser et fortsat boom i økologien. Faktisk har det økologiske produktionsareal aldrig været større, end det er nu.

Det viser en ny opgørelse fra Landbrugsstyrelsen.

Ifølge statistikken steg økoarealet med 28.365 ha fra 31. maj 2016 til 31. maj 2017. Det økologiske produktionsareal voksede altså med 13 procent til 245.159 ha i 2017 mod 216.794 ha i 2016. Det svarer til 9,2 procent af Danmarks samlede landbrugsareal.

Også antallet af økologiske bedrifter er vokset kraftigt de seneste år. Pr. 31. december 2017 var der 3.635 økologiske bedrifter, hvilket er en vækst på 1.099 bedrifter de seneste tre år. Den udvikling vækker glæde hos Landbrug & Fødevarer.

Karen Hækkerup, der er administrerende direktør hos Landbrug & Fødevarer, siger:

"Opgørelsen viser, at der er en markant udvikling i gang i erhvervet, hvor flere landmænd er kommet i gang med at udnytte det potentiale, vi har både herhjemme og internationalt med voksende salg af økologiske varer."

Størst vækst i Region Sjælland

Den største vækst har fundet sted i Region Sjælland, hvor det økologiske areal voksede med 20 pct. og nu udgør 24.055 ha. Der har blandt andet været en markant vækst i produktionen af gartneriafgrøder. Det viser, at økologien nu også er blevet mere interessant i områder, hvor der ikke er så mange husdyr, men primært planteavl.

"Tallene i opgørelsen bekræfter den bevægelse, vi ser i salget, hvor forbrugerne putter flere og flere økologiske varer i indkøbskurven - ikke mindst når det gælder grøntsager. I 2017 udgjorde den økologiske andel af grønsagsproduktionen næsten 30 pct. svarende til 3.596 ha. Det er en stigning på 20 pct. på bare et enkelt år," siger Karen Hækkerup.

Produktion af økokyllinger fordoblet

I forhold til husdyrproduktionen har der i samme periode også været vækst inden for næsten alle dyretyper - ikke mindst økologisk slagtekyllingeproduktion, hvor antallet er fordoblet fra 2016 til 1,8 millioner dyr.

"Den udvikling viser, at forbrugerne nu i stigende grad også efterspørger økologiske fødevarer; selv i de kategorier, hvor der er en betydelig merpris," siger Karen Hækkerup.

Det er fortsat i Sydjylland, at økologien har den største andel med 12,3 pct. af det samlede landbrugsareal, svarende til 70.000 ha.

Seneste nyt fra lf.dk