Foto: Christian Erin-Madsen

Økologer: Vækstplan støtter økologien

Ny vækstplan for dansk økologi er med til at understøtte økologien som en af Danmarks styrkepositioner. Sådan lyder det fra Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer, der kvitterer for regeringens plan, der skal sikre at Danmark fortsat er i front med økologisk landbrug.

Danske forbrugere er verdensmestre i økologi. Det økologiske areal er større end nogensinde før og økologi-eksporten forventes at ramme tre mia. Kr. i 2020.

Men det økologiske korn vokser ikke ind i himlen uden hjælp. Derfor præsenterer Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i dag ’Dansk Økologi, en vækstplan for dansk økologi’. Vækstplanen består af fem temaer med en række tilhørende initiativer, der skal videreudbygge og styrke dansk økologi.

Læs hele Vækstplanen her.

Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer, kvitterer begge for den nye vækstplan.

- Planen indeholder centrale indsatsområder, som kan bidrage til at skabe stabilitet og gode rammer for de landmænd, der har valgt økologien. Samtidig er der fokus på at udvikle økologien og understøtte fremtidig afsætning. Planen viser, at vi har en minister, som vil økologien, og det skal han have tak for, siger Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer.

- Planen giver overordnet set et godt bidrag til både mere og bedre økologi. Det er første gang, at en økologiplan så tydeligt fremhæver økologiens store potentiale som vækst- og jobskaber i landkommuner og som stærk branding af Danmark som fødevareproducerende land, siger Helle Borup Friberg, adm. Direktør for Økologisk Landsforening.

Ærgrer sig over nye regler for omlægningstilskud

Begge organisationer er også meget glade for, at planen sikrer ressourcer til økologitilskud til alle eksisterende økologer og nye, der lægger om i både 2018 og 2019. Dog er organisationerne ærgerlige over, at man vil ændre reglerne for omlægningstilskud, så nuværende økologer i 2019 ikke - som nye økologer - får den supplerende omlægningsstøtte til nye arealer, som lægges om til økologi..

- Omlægningstilskuddet tjener til at minimere den økonomiske risiko i omstillingsperioden, og det bør også gælde for landmænd, der foretager en gradvis omlægning eller senere udvider produktionen, siger Karen Hækkerup.

- Dansk økologistøtte er ikke høj sammenlignet med andre EU-lande, og det er vigtigt, at understøtte både nye økologer og økologer, som vil udvide med nye arealer, supplerer Helle Borup Friberg.

Udvikling af økologi

Udover sikring af økologisk arealtilskud lægger planen også op til at understøtte en videreudvikling af økologien ved for eksempel øget brug af recirkulerede næringsstoffer, et kardinalpunkt for både Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer.

- Det glæder mig, at planen indeholder flere konkrete initiativer omkring recirkulering. Danmark skal blive et kraftcenter for cirkulær bioøkonomi. Derfor er det positivt, at planen peger på nemmere adgang for økologer til at bruge recirkulerede næringsstoffer som gødning på markerne og dermed bidrager til at slutte kredsløbet mellem land og by, siger Karen Hækkerup.

Derudover peger planen på, at der skal indføres klima og -naturtiltag i økologireglerne.

- Det er særlig positivt, at planen vil styrke økologisk landbrugs bidrag til klima- og naturforbedringer samtidig med, at økologer får frihed til selv at indrette deres nye klima- og naturindsatser. Et løft til økologi på klima- og naturområdet gavner samfundet og øger den allerede stærke opbakning fra forbrugerne, siger Helle Borup Friberg.

Nødvendigt at investere i fremtiden

Men der er også her områder, hvor den økologiske vækstplan kunne være endnu stærkere.

- I forhold til forskning og udvikling på økologiområdet, så havde vi gerne set flere indsatser, der rækker lidt længere frem i tiden. Vi ved alle sammen at det er helt centralt at investere i fremtiden, hvis man skal bevare en styrkeposition. Men vi håber at man fra politisk side vil kunne bruge planen som inspiration til også at tage endnu bedre fat om disse områder på længere sigt, siger Karen Hækkerup.

- Et kendetegn i dansk økologipolitik har været investering i udvikling af nye økologiske løsninger i mark og stald, samt strategisk udvikling af markedet. Den politik har gjort Danmark til førende økologination, og vil vi arbejde på at fastholde denne politik fremadrettet - til gavn for både økologer og samfundet, slutter Helle Borup Friberg.

Yderligere kontakt til Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer via pressekonsulent Mille Marie Christensen, mic@lf.dk, mobil: 6170 2047


Seneste nyt fra lf.dk