Økologisk mælk og oksekød

Omkring en tredjedel af den mælk der drikkes i Danmark er økologisk. Den økologiske mælkeproduktion er steget igennem de seneste år, og den udgjorde i 2020 omkring 13 pct. af den samlede mælkeproduktion i Danmark. Økologisk mælk kommer fra køer, der lever efter de økologiske regler. Økologisk oksekød udgjorde 8 pct. af danskernes oksekødsforbrug i 2020. Økologisk hakket oksekød udgør langt hovedparten af danskernes forbrug af økologisk kød.

I 2020 blev der i alt produceret 728 mio. kg økologisk mælk, hvilket er en stigning på 18 mio. kg. I forhold til 2019. I 2021 forventes det at stige til omkring 750 mio. kg økomælk, svarende til godt 13 pct. af den samlede mælkeproduktion i Danmark.

Der findes i Danmark over 200.000 økologiske kvæg (2020). En økologisk ko giver godt 9.000 kg mælk om året, mens en konventionel ko giver omkring 10.500 kg mælk.

Økologisk kvæg skal have mulighed for at leve et liv, der er i overensstemmelse med deres naturlige adfærd og behov. Det betyder bl.a. at de skal på græs om sommeren, så de kan udøve deres naturlige adfærd som drøvtyggere.

Det er vigtigt, at staldene er indrettet, så de understøtter køernes naturlige adfærd. Køerne går typisk i løsdriftsstalde, hvor de kan bevæge sig frit omkring. I staldene er der masser af lys og luft, og køerne kan bevæge sig frit og lægge sig i halm eller anden strøelse. Der skal som minimum være seks m2 pr ko.

Køer på græs
Hvis vejrforholdene tillader det, skal køerne i sommerhalvåret - fra 15. april til 1. november - være ude på græs i mindst seks timer om dagen. Her får de frisk luft og motion samtidig med, at de har adgang til alt det græs, de kan æde. Endvidere skal dyrene have adgang til drikkevand på marken.

Kløver er krumtappen i det økologiske sædskifte. Kløvergræs er ikke kun godt for jordens beholdning af kvælstof, det er også det vigtigste foder for køerne. Derfor har den økologiske landmand mange kløvermarker i sit sædskifte.

Jo større mælkekvægsbesætninger bliver, desto større krav stiller det til græsningsarealerne, størrelse og beliggenhed i forhold til gården. Det skal være praktisk muligt at få køerne hjem til malkning og ud igen, samtidig med at de skal have adgang til at æde en masse frisk græs.

Kalve
Økologiske kalve skal have opfyldt deres naturlige behov så godt som muligt. Det betyder blandt andet, at kalvene skal gå sammen med koen i mindst et døgn efter fødslen, og de skal have tilfredsstillet deres naturlige suttebehov i de første to måneder af deres liv.

Læs mere

Ejvind Pedersen