Foto: Colourbox.com

2016 Økologisk kaninproduktion - et pilotprojekt

Landbrug & Fødevarer udfører i 2016 i samarbejde med økologiske landmænd, Danmarks Kaninavlerforening, Hotel og Restaurantskolen i København og Restaurant Relæ et pilotprojektet om ”Økologisk Kaninavl”.

Formålet med projektet er at afdække mulighederne samt skabe fundamentet for, at en dansk økologisk kaninproduktion kan blive udviklet og bidrage til direkte afsætning fra den økologiske bedrift.

Projektet er et pilotprojekt, der beskriver første fase af et 2-årigt projekt. Første år lægges vægt på videns- og erfaringsindsamling og lokal afsætning, mens der i andet år vil være fokus på produktionsmuligheder og yderligere afsætningsmuligheder.

Aktiviteterne i det første år vil i sig selv bidrage med væsentlig viden om potentialet i økologisk kaninproduktion, og er derfor et værdifuldt bidrag til at øge innovation og mangfoldighed i lokal økologisk produktion og afsætning, uanset om der opnås mulighed for gennemførsel af de bredere indsatser i fase 2.

Pilotprojektet er opdelt i 2 arbejdspakker. I Arbejdspakke 1 udarbejdes en pilotundersøgelse af økologisk kaninproduktion, der skal redegøre for forskellige kaninracers produktivitet og egnethed til at producere i et dansk økologisk produktionssystem. I Arbejdspakke 2 foretages en vurdering af spisekvaliteten på baggrund af fodringsstrategier og racevalg i samarbejde med madprofessionelle. Samspillet mellem produktionsleddet og køkkenuniverset skal sikre, at den økologiske kaninproduktion udvikler sig bæredygtigt på primærbedriften, samtidig med at der udvikles et spiseprodukt af høj kvalitet, der kan vinde indpas i det danske gastronomiske køkken.

Da der er tale om et nicheprodukt, der i de første mange år ikke vil være klar til større markeder, er kaninproduktion yderst relevant i forhold til lokal afsætning. Mange restauranter er interesserede i kaninkød, og den lokalt opdrættede økologiske kanin vil være særdeles attraktiv for madfortællingen. Dertil kommer afsætning via lokale slagtere/vildthandlere samt via gårdbutikker eller andre af bedrifternes egne afsætningsmuligheder.

Projektets forventede leverancer det første år vil være indsamlet erfaring om de praktiske muligheder på bedrifterne, introduktion af en dansk økologisk kvalitetskanin på markedet og erfaringer med afsætning af produkterne - særligt i producenternes lokalområder - primært på Fyn og Sjælland.

Projektet er støttet af Fonden for økologisk landbrug.

Lars Holdensen