Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Økologisk korn og andre afgrøder

I Danmark dyrker man mange forskellige økologiske afgrøder, herunder forskellige typer af korn. Økologisk dyrkning stiller særlige krav til, hvordan landmanden dyrker jorden.

I Danmark dyrker man økologisk byg til foder samt malt, rug, hvede, havre og spelt. En stor del af afgrøderne bruges til foder til økologiske dyr, da økologireglerne kræver, at dyrene fodres med så godt som 100 pct. økologisk foder.

Udbyttet i en økologisk mark er 10-30 pct. mindre end i en konventionelt dyrket mark. Dog varierer forskellen meget fra afgrøde til afgrøde.

Det lavere udbytte skyldes især, at økologisk korn er dyrket uden brug af kunstgødning og kunstige pesticider til at bekæmpe ukrudt, sygdomme og skadedyr.

Til at gøde og vedligeholde jordens næringsstofbalance anvender økologerne organisk gødning. Det kan være husdyrgødning som for eksempel gylle, eller fast staldgødning eller grøntgødning, som typisk er efterafgrøder, der pløjes ned i jorden.

Økologisk jordbrug stiller særlige krav til, hvordan landmanden dyrker jorden. I det økologiske jordbrug handler det om at forebygge problemer med ukrudt og sygdomme, da man har færre redskaber til at håndtere de problemer, der måtte opstå i løbet af dyrkningssæsonen.

Jorden
En forudsætning for en god afgrøde er en levende og frugtbar jord. Derfor er regnorme, bakterier og svampe vigtige samarbejdspartnere for landmanden. Organismerne omsætter planterester og husdyrgødning i jorden, så næringsstofferne bliver tilgængelige for planterne.

I det økologiske jordbrug er det meget vigtigt, at man giver jorden den rigtige behandling på det rigtige tidspunkt. Jordens mikroorganismer skal have de optimale arbejdsbetingelser, så man opnår sunde og robuste planter, der kan udvikle sig uden brug af kunstgødning eller sprøjtemidler.

Sædskifte
En anden vigtig ting for at lykkes som økolog er, at man har et godt sædskifte. Sædskiftet er landmandens plan for, hvordan afgrødevalget skifter på de enkelte marker alt efter hvad der er godt at dyrke efter hinanden. Et godt sædskifte har betydning for ukrudtsmængden i markerne, for gødningsforsyningen til planterne og nedsætter risikoen for, at der udbryder sygdomme.

I det økologiske sædskifte er kløvergræs og bælgplanter vigtige afgrøder. Kløvergræs og andre bælgplanter er i stand til at opsamle luftens kvælstof og dermed øge jordens pulje af kvælstof.

Valg af sorter
En tredje og vigtig faktor for et godt udbytte, er valg af sorter. Det er vigtigt at vælge sorter, der er tolerante eller modstandsdygtige overfor sygdomme. Der skal i det økologiske landbrug bruges frø og planter af økologisk oprindelse.

Et fornuftigt sædskifte, en god jordbehandling og det rigtige valg af sorter, er dog ikke altid nok til at holde ukrudtet nede på et acceptabelt niveau. Nogle gange er det nødvendigt at bekæmpe ukrudtet mekanisk. Det kan for eksempel ske ved, at man strigler markerne.

Fakta om økologisk planteavl

Læs mere om økologisk planteavl

Hanne Børsch