Forum for Underernæring

Landbrug & Fødevarer huser sekretariatet for Forum for Underernæring, som Dansk Selskab for Klinisk Ernæring, Kost & Ernæringsforbundet og Landbrug & Fødevarer står bag.


Forum for Underernæring blev stiftet 1. december 2014, som et samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer, Kost & Ernæringsforbundet og DSKE (Dansk Selskab for Klinisk Ernæring).

Formålet er at forene stærke kræfter, sådan at ernæringen for patienter og skrøbelige ældre fortsat prioriteres på linje med andre indsatsområder.

Hvorfor Forum for Underernæring?

Underernæring er typisk knyttet til plejekrævende ældre og til patienter på sygehusene. Mere end halvdelen af alle danske ældre, der enten er på plejehjem eller omfattet af hjemmepleje er i risiko for at blive underernærede, ligesom hver fjerde patient er i risiko for at blive alvorligt underernærede.

Underernæring har en række direkte alvorlige konsekvenser for den enkelte, der ses bl.a. ofte reduceret social aktivitet og øget dødelighed. Herudover er konsekvenserne for samfundet er betydelige; f.eks. betyder underernæring blandt medicinske patienter, at de i gennemsnit er indlagt ca. 3 dage mere, end det ellers er nødvendigt, og at patienterne oftere genindlægges.

Den demografiske udvikling i Danmark betyder at antallet af ældre stiger betydeligt over de kommende år. Med en stigning i antallet af ældre borgere må det også forventes, at udfordringerne omkring underernæring vil følge med, da det er denne befolkningsgruppe, som oftest rammes.

Kost & Ernæringsforbundet har sammen med Arla Foods udarbejdet en publikation om underernæring (feb. 2014). Publikationen beskriver kernen i problematikken og afdækker barriererne for at komme underernæring til livs. Læs publikationen Underernæring – det skjulte samfundsproblem.

Hvem er Forum for Underernæring? 

Forum for Undernæring består af en række organisationer, der alle har en interesse i at løse underernæringsproblemet i Danmark og sætter kompetencer og viden i spil i et tværfagligt miljø

Forum har et ”forretningsudvalg”, der består af Dansk Selskab for Klinisk Ernæring, Kost & Ernæringsforbundet og Landbrug & Fødevarer, som i fællesskab har ansvaret for:

  • At de relevante aktører inddrages i det politiske arbejde om underernæring
  • At sikre fremdrift for den politiske indsats i Forum
  • At facilitere videndeling blandt aktørerne i Forum om indsatser om underernæring

Forum har sekretariat hos Landbrug & Fødevarer.

Kontaktpersoner i Forum for Underernæring er:

Jens Kondrup, Dansk Selskab for Klinisk Ernæring kondrup@post4.tele.dk  
Mie Lauwersen, Kost og Ernæringsforbundet
mla@kost.dk  
Landbrug & Fødevarer Theis Bødker Jensen
thbj@lf.dkHvad vil Forum for Underernæring?

Forum arbejder politisk for en forankring af en styrket, blivende, tværgående og faglig indsats til forebyggelse af underernæring i Danmark. Der skal findes varige løsninger på den udbredte underernæring blandt ældre og patienter i Danmark.

Derfor skal Forum:

  • Styrke den offentlige debat om underernæring mellem patienter, ældre, andre udsatte grupper, fagfolk og politikere, og derved
  • Sikre, at der tages politisk aktion på at reducere antallet af underernærede danskere og antallet af danskere, som er i risiko for at blive underernærede
  • Facilitere, at aktørerne i Forum deltager i konkrete indsatser på tværs af Forum


Medlemmer i Forum for Underernæring: 

Dansk Selskab for Klinisk Ernæring | Dansk Sygeplejeråd | Danske Fysioterapeuter | Dansk Tandplejerforening | Danske Ældreråd |Ergoterapeutforeningen | FMF | FOA | Foreningen af Kliniske Diætister | Kost & Ernæringsforbundet | Kræftens Bekæmpelse | KBH Madhus | Landbrug & Fødevarer | Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere | Ældre Sagen | Arla Foods |