Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Forum for Underernæring

Landbrug & Fødevarer huser sekretariatet for Forum for Underernæring, som Dansk Selskab for Klinisk Ernæring, Kost & Ernæringsforbundet og Landbrug & Fødevarer står bag.

Forum for Underernæring blev stiftet 1. december 2014, som et samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer, Kost & Ernæringsforbundet og DSKE (Dansk Selskab for Klinisk Ernæring).

Formålet er at forene stærke kræfter, sådan at ernæringen for patienter og skrøbelige ældre fortsat prioriteres på linje med andre indsatsområder.

Hvorfor Forum for Underernæring?
Underernæring er typisk knyttet til plejekrævende ældre og til patienter på sygehusene. Mere end halvdelen af alle danske ældre, der enten er på plejehjem eller omfattet af hjemmepleje er i risiko for at blive underernærede, ligesom hver fjerde patient er i risiko for at blive alvorligt underernærede.

Underernæring har en række direkte alvorlige konsekvenser for den enkelte, lige fra lav social aktivitet til øget dødelighed. Herudover er konsekvenserne for samfundet er betydelige; f.eks. betyder underernæring blandt medicinske patienter, at de i gennemsnit er indlagt ca. 3 dage mere, end det ellers er nødvendigt, og at patienterne oftere genindlægges.

Med en betydelig stigning i antallet af ældre over de kommende år, må det umiddelbart forventes, at udfordringerne omkring underernæring ikke løser sig selv.

Kost & Ernæringsforbundet har sammen med Arla Foods udarbejdet en publikation om underernæring (feb. 2014) . Publikationen beskriver kernen i problematikken og afdækker barriererne for at komme underernæring til livs. Læs publikationen Underernæring – det skjulte samfundsproblem.

Hvem er Forum for Underernæring?
Aktører omkring underernæring i Danmark som sætter kompetencer og viden i spil i et tværfagligt miljø

Forum har et ”forretningsudvalg”, som består af Dansk Selskab for Klinisk Ernæring, Kost & Ernæringsforbundet og Landbrug & Fødevarer, som i fællesskab har ansvaret for:

 • At de relevante aktører inddrages i det politiske arbejde om underernæring
 • At sikre fremdrift for den politiske indsats i Forum
 • At facilitere videndeling blandt aktørerne i Forum om indsatser om underernæring

Forum sekretariatsbetjenes af Landbrug & Fødevarer, som sikrer, at der iværksættes og afholdes 4-6 møder i Forum over det næste år.

Kontaktpersoner i Forum for Underernæring er:

Jens Kondrup, Dansk Selskab for Klinisk Ernæring kondrup@post4.tele.dk  
Mie Lauwersen, Kost og Ernæringsforbundet mla@kost.dk  
Landbrug & Fødevarer Susanne Kofoed sko@lf.dk

Hvad vil Forum for Underernæring?
Forum arbejder politisk for en forankring af en styrket, blivende, tværgående- og faglig indsats til forebyggelse af underernæring i Danmark. Der skal findes varige løsninger på den udbredte underernæring blandt ældre og patienter i Danmark.

Derfor skal Forum

 • Styrke den offentlige debat om underernæring mellem patienter, ældre, andre udsatte grupper, fagfolk og politikere, og derved
 • Sikre, at der tages politisk aktion på at reducere antallet af underernærede danskere og antallet af danskere, som er i risiko for at blive underernærede
 • Facilitere, at aktørerne i Forum indgår i konkrete indsatser på tværs af Forum

Hvordan kommer Forum for Underernæring derhen?
Forum for Underernæring

 • mødes 4-6 gange i løbet af 2015 og primo 2016
 • etablerer et videngrundlag om underernæring i Danmark
 • kortlægger den eksisterende indsats vedr. underernæring
 • identificerer evt. ”huller” i indsatsen, og
 • udarbejder en række anbefalinger til politikerne om, hvad der skal til for at løse ”et problem, som ikke behøvede at være der”
 • afleverer anbefalinger ultimo 2015 / primo 2016.

Debatmøde om underernæring

Stop underernæring

Stop underernæring - Viden der virker

Publikation om underernæring

Theis Bødker Jensen