Alliancen mod Underernæring

Landbrug & Fødevarer huser sekretariatet for Alliancen mod Underernæring, som Dansk Selskab for Klinisk Ernæring, Kost og Ernæringsforbundet og Landbrug & Fødevarer står bag.


Alliancen mod Underernæring (før: Forum for Underernæring) blev stiftet i 2014, i et samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer, Kost og Ernæringsforbundet og Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (DSKE).

Formålet er at forene stærke kræfter, sådan at ernæringen for patienter og skrøbelige ældre prioriteres.

Hvorfor en alliance mod underernæring?

Underernæring er typisk knyttet til plejekrævende ældre og til patienter på sygehusene. Mere end halvdelen af alle danske ældre, der enten er på plejehjem eller modtager hjemmepleje er i risiko for at blive underernærede, ligesom hver fjerde patient er i risiko for at blive alvorligt underernærede.

Underernæring har en række alvorlige konsekvenser for den enkelte, der ses bl.a. ofte reduceret social aktivitet og også øget dødelighed. Herudover er konsekvenserne for samfundet betydelige; f.eks. betyder underernæring blandt medicinske patienter, at de i gennemsnit er indlagt længere end det ellers er nødvendigt, og at patienterne oftere genindlægges.

Den demografiske udvikling i Danmark betyder, at antallet af ældre stiger betydeligt over de kommende år. Med en stigning i antallet af ældre borgere må det også forventes, at udfordringerne omkring underernæring vil følge med, da det er denne befolkningsgruppe, som oftest rammes.

Kost og Ernæringsforbundet har sammen med Arla Foods udarbejdet en publikation om underernæring (2014). Publikationen beskriver kernen i problematikken og afdækker barriererne for at komme underernæring til livs. Læs publikationen Underernæring – det skjulte samfundsproblem.

Hvem er Alliancen mod Underernæring? 

Alliancen mod Undernæring består af en række toneangivende organisationer, der alle har en interesse i at løse problemet med underernæring i Danmark og sammen sætter vi kompetencer og viden i spil i et tværfagligt miljø.

Alliancen har et ”forretningsudvalg”, der består af Dansk Selskab for Klinisk Ernæring, Kost og Ernæringsforbundet og Landbrug & Fødevarer, som i fællesskab har ansvaret for:

  • At de relevante aktører inddrages i det politiske arbejde for at forebygge og behandle underernæring
  • At sikre fremdrift for den politiske indsats i alliancen
  • At facilitere videndeling blandt aktørerne i alliancen ift. indsatser mod underernæring

Alliancen har sekretariat hos Landbrug & Fødevarer.

Kontaktpersoner i Alliancen mod Underernæring er:

Christian Lodberg Hvas, Dansk Selskab for Klinisk Ernæring, christian.hvas@auh.rm.dk
Mercan-Ellen Nielsen, Kost- og ernæringsforbundet, mni@kost.dk
Charlotte Bach Laurents, Landbrug & Fødevarer, cbla@lf.dkHvad vil Alliancen mod Underernæring?

Alliancen arbejder politisk for en forankring af en styrket, blivende, tværgående og faglig indsats til forebyggelse og behandling af underernæring i Danmark. Der skal findes varige løsninger på den udbredte underernæring blandt ældre og patienter i Danmark.

Derfor vil alliancen:

  • Styrke den offentlige debat om underernæring mellem patienter, ældre, andre udsatte grupper, fagpersoner og politikere
  • Sikre, at der tages politisk handling på at reducere antallet af underernærede danskere og antallet af danskere, som er i risiko for at blive underernærede
  • Understøtte, at aktørerne i alliancen deltager i konkrete indsatser på tværs af alliancen

Alliancen har formuleret 6 anbefalinger til nødvendige politiske initiativer for at sikre, at underernæring blandt ældre bekæmpes og reduceres. Anbefalingerne bygger på et fælles vidensgrundlag, der er samlet i denne publikation.

Medlemmer i Alliancen mod Underernæring 

Dansk Selskab for Klinisk Ernæring | Dansk Sygeplejeråd | | Danske Tandplejere | Danske Ældreråd |Ergoterapeutforeningen | Dansk Erhverv FMF | FOA | Fagligt Selskab af Kliniske Diætister | Kost og Ernæringsforbundet | Kræftens Bekæmpelse | Landbrug & Fødevarer | Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere | Ældre Sagen | Arla Foods | Københavns Professionshøjskole

Brev til sundheds- og ældreordførere

Stop underernæring

Stop underernæring - Viden der virker

Publikation om underernæring