Partnerskaber og samarbejde

Landbrug & Fødevarer er med i Saltpartnerskabet, Rådet for sund mad og Forum for Underernæring, som L&F desuden er sekretariat for.

Saltpartnerskabet er et partnerskab mellem industri, interesseorganisationer og myndigheder om at hjælpe med at skrue ned for saltforbruget hos fødevareproducenterne, i kantiner, på cafeer, restauranter og derhjemme.

Samtidig skal borgerne oplyses om fordelene ved at mindske saltindtaget. Målet er at skære tre gram, det vil sige ca. ½ teskefuld, af den typiske forbrugers daglige saltindtag og ad den vej undgå mindst 1.000 hjerte-kar dødsfald årligt.

Indsatsen omfatter aktiviteter på en række områder:

  • Reduktion af saltindholdet i færdigpakkede fødevarer
  • Oplysning til borgerne om salt og sundhed
  • Oplysning til mad- og sundhedsprofessionelle
  • Mærkning af fødevarernes indhold af salt, herunder Nøglehulsmærkning
  • Reduktion af saltindholdet i kantinemad og i udespisningsbranchen generelt
  • Monitorering af indsatsen
  • Deltagelse i EU´s fortsatte drøftelser om reformulering af produkternes saltindhold  

Du kan læse mere om Saltpartnerskabets arbejde med salt i fødevarer og se de nyeste monitoreringsresultater her.

Rådet for sund mad
L&F var blandt initiativtagerne til etablering af Rådet for sund mad (dengang Måltidspartnerskabet) i 2012. Rådet for sund mad er et offentligt/privat partnerskab på tværs af bl.a. myndigheder, kommuner, virksomheder, forsknings-og vidensinstitutioner, interesseorganisationer, faglige organisationer og andre organisationer.

I Rådet for sund mad samarbejder 29 medlemsorganisationer om den fælles vision: alle spiser sundere.

Læs mere på raadetforsundmad.dk 

Forum for underernæring
Forum for Underernæring blev stiftet 1. december 2014, som et samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer, Kost og Ernæringsforbundet og DSKE (Dansk Selskab for Klinisk Ernæring).

 Formålet er at forene stærke kræfter, sådan at ernæringen for patienter og skrøbelige ældre fortsat prioriteres på linje med andre indsatsområder.

Deltagerne i Forum for Underernæring er aktører indenfor en lang række områder, bl.a. sundhed, pleje, myndigheder, fødevarer mv. som sætter kompetencer og viden i spil i et tværfagligt miljø.

Forum for Underernæring har et ”forretningsudvalg”, som består af Dansk Selskab for Klinisk Ernæring, Kost & Ernæringsforbundet og Landbrug & Fødevarer, som i fællesskab har ansvaret for:

  • At de relevante aktører inddrages i det politiske arbejde om underernæring
  • At sikre fremdrift for den politiske indsats i Forum
  • At facilitere videndeling blandt aktørerne i Forum om indsatser om underernæring

Forum for Underernæring sekretariatsbetjenes af Landbrug & Fødevarer, som sikrer, at der iværksættes og afholdes 4-6 møder i Forum over det næste år.

Læs mere om Forum for underernæring