Partnerskaber og samarbejde

Landbrug & Fødevarer er med i Saltpartnerskabet, Måltidspartnerskabet, Fuldkornspartnerskabet og Forum for Underernæring, som L&F desuden er sekretariat for.

Saltpartnerskabet er et partnerskab mellem industri, interesseorganisationer og myndigheder om at hjælpe med at skrue ned for saltforbruget hos fødevareproducenterne, i kantiner, på cafeer, restauranter og derhjemme.

Samtidig skal borgerne oplyses om fordelene ved at mindske saltindtaget. Målet er at skære tre gram, det vil sige ca. ½ teskefuld, af den typiske forbrugers daglige saltindtag og ad den vej undgå mindst 1.000 hjerte-kar dødsfald årligt.

Indsatsen omfatter aktiviteter på en række områder:

 • Reduktion af saltindholdet i færdigpakkede fødevarer
 • Oplysning til borgerne om salt og sundhed
 • Oplysning til mad- og sundhedsprofessionelle
 • Mærkning af fødevarernes indhold af salt, herunder Nøglehulsmærkning
 • Reduktion af saltindholdet i kantinemad og i udespisningsbranchen generelt
 • Monitorering af indsatsen
 • Deltagelse i EU´s fortsatte drøftelser om reformulering af produkternes saltindhold  

Du kan læse mere om Saltpartnerskabets arbejde med salt i fødevarer og se de nyeste monitoreringsresultater her.

Måltidspartnerskabet
L&F var blandt initiativtagerne til etablering af Måltidspartnerskabet i 2012. Måltidspartnerskabet er et offentligt/privat partnerskab, hvor de enkelte partnere på tværs af interesser og sektorer forpligter sig til at samarbejde om og understøtte at gøre det nemt at spise sundere måltider i Danmark.

Partnerskabet består p.t. af 16 organisationer fra erhverv, forbruger- og sundhedsorganisationer, faglige organisationer, forskningsinstitutioner og myndigheder.

Visionen er, at alle danskere får nemt ved og lyst til at spise sundere.

Måltidspartnerskabets organisationer samarbejder om at realisere visionen gennem at:

 • Fremme udvikling af konkurrencedygtige og sundere måltidsløsninger.
 • Samarbejde om at øge udbud og efterspørgsel af sunde og attraktive måltidsløsninger på markedet.
 • Arbejde for gode rammebetingelser, der øger tilgængeligheden af sundere måltider.
 • Skabe og formidle målrettet, let tilgængelig og troværdig viden.

Læs mere på www.maaltidspartnerskabet.dk  

Fuldkornspartnerskabet
Fuldkornspartnerskabet er et samarbejde ml. Fødevarestyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og Foreningen af Kliniske Diætister, samt en række fødevarevirksomheder og organisationer bl.a. SEGES (tidligere Videncentret for Landbrug), der arbejder sammen for at få danskerne til at spise mere fuldkorn.

Det orange fuldkornslogo gør det nemmere for forbrugerne at vælge et alternativ med mere fuldkorn, når de navigerer i fødevarejunglen, under deres daglige indkøb. Nu er fuldkornslogoet på en lang række produkter både i detailhandlen og på foodservicemarkedet. Og der kommer hele tiden nye produkter til.

”Vælg fuldkorn” er nu et af de officielle kostråd, og bygger på solid forskning, hvor der er fundet en sammenhæng mellem mad og sundhed.

Læs mere på fuldkorn.dk

Forum for underernæring
Forum for Underernæring blev stiftet 1. december 2014, som et samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer, Kost og Ernæringsforbundet og DSKE (Dansk Selskab for Klinisk Ernæring).

 Formålet er at forene stærke kræfter, sådan at ernæringen for patienter og skrøbelige ældre fortsat prioriteres på linje med andre indsatsområder.

Deltagerne i Forum for Underernæring er aktører indenfor en lang række områder, bl.a. sundhed, pleje, myndigheder, fødevarer mv. som sætter kompetencer og viden i spil i et tværfagligt miljø.

Forum for Underernæring har et ”forretningsudvalg”, som består af Dansk Selskab for Klinisk Ernæring, Kost & Ernæringsforbundet og Landbrug & Fødevarer, som i fællesskab har ansvaret for:

 • At de relevante aktører inddrages i det politiske arbejde om underernæring
 • At sikre fremdrift for den politiske indsats i Forum
 • At facilitere videndeling blandt aktørerne i Forum om indsatser om underernæring

Forum for Underernæring sekretariatsbetjenes af Landbrug & Fødevarer, som sikrer, at der iværksættes og afholdes 4-6 møder i Forum over det næste år.

Læs mere om Forum for underernæring