Politik og forskning

Der er behov for en række indsatser både målrettet almindelige forbruger, børn og ældre, fastslår L&F i sin politik for sundhed og mad. Mejeribrugets Forskningsfond støtter en lang række forskningsprojekter inden for sundhed og ernæring.

Sundhed og mad
Der er behov for en række indsatser både målrettet almindelige forbruger, børn og ældre.
For at sikre og forbedre fremtidens sundhed i Danmark, mener fødevareerhvervet, at der er behov for fokus på følgende områder:

  • Målrettet indsats henvendt til børn og unge kan have en meget positiv effekt
  • Indsat henvendt til de ældre kan forlænge liv
  • Dialog med forbrugerne om sundhed
  • Forskning og udvikling garanterer sunde produkter
  • Fokus på øget motion er nødvendig
  • Flere skal trække læsset gennem flere partnerskaber om sundhed

Læs L&F’ holdning til Sundhed og mad

Mejeribrugets ForskningsFond (MFF)
Mejeribrugets forskningsfond

Mejeribrugets Forksningsfond er en erhvervsdrivende fond, oprettet af Mejeri-
foreningen i 1990. MFF administreres af L&F.

MFF tager initiativ til og koordinerer grundlagsskabende mejeriforsknings-
projekter i tæt samspil mellem ­mejeriindustrien og universitetsverdenen.

MFF’s forskning fokuserer på fire hovedområder:

  • Fødevaredesign, teknologi & bioteknologi 
  • Fødevaresikkerhed & analyser
  • Sundhed & ernæring
  • Fødevarehjælp & bedre fødevarer til flere

Læs mere om de aktuelle ernæringsprojekter, som MFF støtter her.