Uddannelse og skole

Madkundskabsforum.dk er målrettet grundskolen med viden, materialer og tilbud til madkundskabslærere. Skole.lf.dk er målrettet grundskolen og ungdomsuddannelserne med undervisningsmaterialer, tilbud om gårdbesøg mv. Skolemaelk.dk står bag skolemælksordningen.

 

Madkundskabsforum 
Madkundskabsforum.dk er målrettet lærerne i grundskolen, som underviser i madkundskab.

Grundlæggende er målet at inspirere lærerne til at bruge danske rådvarer i deres undervisning, idet lærerne kan hente inspiration og viden i form af undervisningsmidler og viden om bl.a. råvarer, ernæring og madlavning, samt tilbud om forskellige aktiviteter. 
 

Skole Landbrug & Fødevarer
Landbrug & Fødevarer tilbyder undervisningsmaterialer og besøg hos landmænd og fødevarevirksomheder til grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Det sker i samarbejde med lokale landbo- og familielandboforeninger, med små og store fødevarevirksomheder og ikke mindst med hundredevis af landmænd, der lægger en stor frivillig indsats i skolekontaktarbejdet. De er alle med til at åbne dørene til det moderne og vidensbaserede erhverv, som det danske landbrugs- og fødevareerhverv er i dag, og de gør det med ønsket om, at flere børn og unge skal vide mere om hvor maden kommer fra.

Skolemælk.dk 
Mejeriernes Skolemælksordning administreres af Mejeriforeningen, som er brancheorganisation for de danske mejerier.

Der er ca. 1.380 eller knap 70 pct. af landets skoler med i ordningen, der blev startet som et pilotprojekt i 1991. Formålet var og er fortsat at give børn sunde drikkevaner og skabe en skolemælksordning, der gør det let og enkelt for skolerne, forældrene og for eleverne at få mælk i skolen.