Erhvervets involvering i uddannelser

Der er løbende ca. 20.000 unge i gang med at uddanne sig til en fremtid inden for jordbrugs- og fødevaresektoren. Her kan du læse mere om, hvordan Landbrug & Fødevarer formelt og uformelt er involveret i udvikling af de ca. 50 forskellige jordbrugs- og fødevareuddannelser, som erhvervet benytter sig af.

Landbrug & Fødevarers uddannelsespolitik

En veluddannet arbejdsstyrke er forudsætningen for, at erhvervslivet kan bidrage til at løse udfordringerne. Landbrug & Fødevarers uddannelsespolitik tager udgangspunkt i erhvervets og samfundets behov for en kvalificeret arbejdsstyrke.

Rekruttering til erhvervets uddannelser

Kvalificeret arbejdskraft er en forudsætning for at skabe værditilvækst til vores innovative jordbrugs- og fødevareerhverv. Derfor har Landbrug & Fødevarer og andre aktører en lang række initiativer i gang, der skal få flere unge til at vælge en uddannelse og karriere i fødevarebranchen.

Studentersamarbejde

Et samarbejde med en studerende kan være givende for både virksomhed og studerende og kan være i form af et praktikophold, et virksomhedsprojekt eller specialeskrivning. Klik og læs mere om mulighederne for både studerende og virksomheder.

Undervisningsmaterialer og forløb

Landbrug og Fødevarer formidler en lang række information om uddannelser inden for jordbrug- og fødevareerhvervet samt uddannelsesmateriale til grundskolerne og gymnasierne. Læs mere om de forskellige forløb og hent materialet til dine elever her.

Vision for fremtidens medarbejdere og arbejdspladser

Find vores vision for at tiltrække og fastholde fremtidens medarbejdere i fødevareklyngen.

L&F om uddannelsespolitik