Erhvervets involvering i uddannelser

Der er løbende ca. 20.000 unge i gang med at uddanne sig til en fremtid inden for jordbrugs- og fødevaresektoren. Her kan du læse mere om, hvordan Landbrug & Fødevarer formelt og uformelt er involveret i udvikling af de ca. 50 forskellige jordbrugs- og fødevareuddannelser, som erhvervet benytter sig af.

Det er af afgørende betydning, at de uddannelser som jordbrugs- og fødevareerhvervet benytter sig af, er erhvervsrettede og udvikler i takt med erhvervets og samfundets behov. Det er derfor essentielt, at erhvervet løbende engagerer sig i opbygningen og udviklingen af de enkelte uddannelser, ligesom uddannelsesinstitutionerne har også en klar interesse i, at uddannelserne er så erhvervsrelevante som muligt. Der er derfor stor lydhørhed for aftagernes inputs og et godt samarbejde imellem uddannelser og aftagere.

På de fleste uddannelser er der formelle fora, hvor aftagerne involveres i udviklingen af uddannelserne. Det gælder bl.a. det faglige udvalg for landbrugsuddannelsen, hvor Landbrug & Fødevarer sammen med GLS-A og 3F er ansvarlige for uddannelsens indhold og rammer. Derudover igangsættes der også relevante analyser, forsøg og udviklingsprojekter vedr. uddannelsen i regi af det faglige udvalg.

Landbrug & Fødevarer eller repræsentanter for medlemsvirksomhederne og rådgivningssystemet er udpeget til at sidde i aftagerpaneler på alle de relevante videregående uddannelser. På mejeriingeniørområdet er kontakten særlig tæt, for her har man nedsat et uformelt aftagerpanel for mejeriingeniøruddannelsen med stærk erhvervsrepræsentation.

L&F, SEGES og mange af L&F's medlemsvirksomheder bidrager også direkte til uddannelsesforløb med gæsteforelæsninger og studentersamarbejde, og tager imod besøg fra uddannelsesinstitutionerne.

I forbindelse med akkreditering af nye uddannelser vil erhvervet som regel også blive involveret, fx omkring vurderinger af de fremtidige behov for kandidater.