Dairy Career

Dairy Career er en kampagneindsats med målet om at få flere unge til at uddanne sig som mejeriingeniører. Med uddannelsen åbner der sig et hav af karrieremuligheder, der er afgørende for vores effektive og kvalitetsrige fødevareklynge.

Future Food

Future Food er jordbrugs- og fødevarebranchens fælles kampagneindsats målrettet rekruttering til uddannelser. Sammen med danske organisationer og virksomheder i hele fødevarebranchen kæmper Future Food for at få de skarpeste hænder og dygtigste hjerner til at tage en uddannelse inden for jordbrug- og fødevarebranchen.

Samarbejd med en fødevarestuderende

Landbrug & Fødevarer har udviklet en uddannelsesplanche, der skal motivere virksomheder til samarbejde med studerende fra de videregående fødevareuddannelser.