Samarbejd med en fødevarestuderende

Landbrug & Fødevarer har udviklet en uddannelsesplanche, der skal motivere virksomheder til samarbejde med studerende fra de videregående fødevareuddannelser.

Med uddannelsesplanchen ønsker Landbrug og Fødevarer at fremme mulighederne for samarbejde mellem virksomheder og studerende. Ved gensidigt at lære af hinanden vil samarbejdet styrke virksomhedernes evne til innovativ udvikling samt konkurrenceevne, mens de studerende får større erfaring og mulighed for større faglig selvtillid.

Du kan printe planchen ud og hænge den op på kontoret, så I altid nemt kan danne jer et overblik over fødevareuddannelserne og mulighederne for studentersamarbejde.

Download planchen her

Læs mere her om fordelene ved et studentersamarbejde og få gode råd og retningslinjer så du kan komme godt igang med at samarbejde med studerende.