Vejledning til virksomheder om studentersamarbejde

Landbrug & Fødevarer ønsker at fremme samarbejdet mellem virksomheder og studerende. Klik og læs mere om fordele, muligheder og retningslinjer og om hvordan man som virksomhed kommer i gang med at samarbejde med studerende.

Hvad er et studentersamarbejde?

Som del af en lang række forskellige uddannelser kan den studerende vælge at indgå et samarbejde med en virksomhed i forbindelse med et virksomhedsprojekt, praktik og/eller speciale-samarbejde.

Samarbejdet er et læringsforløb med stort udbytte for både den studerende og virksomheden. Den studerende bidrager med kvalificeret viden og får afprøvet sine teoretiske og metodiske kompetencer i praksis. Som udgangspunkt er det et ulønnet samarbejde.

Typer af samarbejde:

 • Praktik: Som praktikant arbejder den studerende fuldtid i en virksomhed med en eller flere konkrete opgaver. Forløbet varer typisk 10-20 uger.

 • Virksomhedsprojekt: Et virksomhedsprojekt kan forløbe med den studerendes daglige tilstedeværelse hos virksomheden. Den studerende arbejder på at løse en konkret problemstilling for virksomheden. Dette indebærer dermed også, at den studerende afprøver metoder og/eller observerer en praksis. Samarbejdet varer op til 10 uger.

 • Specialesamarbejde: Samarbejde med den studerende i forbindelse med den studerendes specialeskrivning. Den studerende indsamler data og arbejder forskningsbaseret med denne data. Dette indebærer dermed også, at den studerende afprøver metoder og/eller observerer en praksis.


Hvorfor bør virksomheder samarbejde med studerende?

Som virksomhed kan I få stort udbytte af et samarbejde med en studerende. Den studerende bidrager med teoretisk og metodisk viden fra studiet. Den studerende kan benytte sin viden til at gennemføre analyser, udarbejde konkrete strategier eller udvikle nye eller eksisterende produkter.

Fremadrettet kan et samarbejde med studerende være en hjælp i rekrutteringssammenhænge. Som virksomhed lærer I, hvad studerende fra forskellige uddannelser kan og hvilke færdiguddannede I ønsker at rekruttere. Samtidig er der også mulighed for senere at ansætte de studerende, som indgår i samarbejdet.

Udbytte for virksomheden:

 • Nye teoretiske og metodiske input

 • Hjælp til at løse specifikke opgaver
 • Rekrutteringsfordele
 • Øger virksomhedens produktivitet og virksomheden bliver mere konkurrencedygtige

 • Styrker virksomhedens innovationsevne og vidensnetværk

 • Fremmer virksomhedens evnen til at udnytte og implementere ny viden

 

Hvordan samarbejder virksomheder bedst med studerende?

For et succesfuldt samarbejde mellem studerende og virksomhed kræver det først og fremmest at begge parter afstemmer deres forventninger med hinanden. For begge parter kræver samarbejdet investering af tid, engagement og planlægning.

Som virksomhed er det afgørende at I sikrer, at den studerende løser opgaver med relevans for den studerendes uddannelse. Opgavernes kompleksitet og sværhedsgrad skal stemme overens med, hvad man kan forvente af en studerende inden for aftalte periode. For at udforme en projektbeskrivelse kan virksomheder få hjælp af praktikvejledere og/eller virksomhedskonsulenter, der er tilknyttet uddannelsesinstitutioner. I løbet af samarbejdet er den studerende tilknyttet en vejleder, som godkender fagligt indhold, yder faglig sparring og afhjælper eventuelle problemer.

Gode råd til succesfuldt samarbejde med studerende:

 • Tildel en fast kontaktperson fra virksomheden til den studerende

 • Tilrettelæg et forløb

 • Overvej om I ønsker en bachelor- eller kandidatstuderende

 • Giv sparring og vejledning undervejs – det er et læringsforløb og ikke et ansættelsesforhold

 • Inddrag den studerende i virksomhedens fællesskab

 

De praktiske råd:

 1. Planlægning af forløbet
  • Vær i god tid
  • Overvej omfanget af opgaverne og tidspunktet for forløbet
  • Vurdér, hvorvidt I har tiden og overskuddet til at indgå et succesfuldt samarbejde for begge parter

   

 2. Få styr på aftalen
  • Fastsæt læringsmål, faglige krav til forløbet, opgaver og tidsramme med den studerende
  • Indgå skriftlig aftale

   

 3. Ophavsret
  • Udgangspunktet er, at den studerende har ophavsretten til sit arbejde (rapport/synopsis). Det er dog muligt at lave fortrolighedsklausuler.
  • Fastsæt, hvorledes sensitive forhold og data afrapporteres i den studerendes projekt – evt. aftal gennemlæsningsmulighed- og frist for virksomheden.
  • Fastsæt, hvad der kan gøres offentligt tilgængeligt.

   

 4. SU og erkendtlighed
 • Den studerende indgår i samarbejdet som en integreret del af den studerendes uddannelse og modtager derfor SU i forbindelse med samarbejdet. Den studerende må derfor ikke modtage løn.
 • Som virksomhed har i mulighed for at give erkendtlighed ved siden af den studerendes SU som udtryk for påskønnelse af samarbejdet (primært ved praktikforløb).
 • Virksomheden har mulighed for at refundere dokumenterede udgifter, der er relateret til samarbejdet uden, at det påvirker den studerendes SU.

 

Sådan kommer du i gang med studentersamarbejde:

Der er god hjælp at hente, hvis din virksomhed gerne vil samarbejde med studerende. Alle uddannelsesinstitutioner har virksomhedskonsulenter, der kan hjælpe med at udforme projektbeskrivelser og skabe kontakt til de studerende. Når kontakten er skabt, vil den studerendes projektvejleder kunne yde faglig sparring og afhjælpe eventuelle problemer.

Du kan finde kontaktinformation til praktikvejledere og virksomhedskonsulenter ved at søge på de enkelte uddannelsesinstitutioners hjemmesider. 

Hvis du er interesseret i information om videregående fødevareuddannelser og studentersamarbejde, så klik her.