Vision for fremtidens medarbejdere og arbejdspladser

Find vores vision for at tiltrække og fastholde fremtidens medarbejdere i fødevareklyngen.

I Danmark producerer vi nogle af verdens bedste fødevarer, til glæde for både det danske og globale spisekammer. Men landbrugs- og fødevareerhvervet er i en brydningstid. Vi har som erhverv måske aldrig været vigtigere end nu, hvor krig i Europa og økonomisk usikkerhed hærger, hvilket stiller store krav til en stabil fødevareproduktion og forsyningssikkerheden. Samtidig står vi over for store udfordringer med klimaforandringer og opretholdelse af en rig biodiversitet, som i høj grad afhænger af danske landmænd og fødevarevirksomheders innovation, motivation og viden. Disse samfundsudfordringer gør vi vores for at løse. Det kræver, at vi kan tiltrække og fastholde fremtidens medarbejdere i fødevareklyngen. 

Det vil vi i Landbrug & Fødevarer gøre bl.a. ved at skabe og tilbyde meningsfulde jobs i fødevareklyngen og indgå partnerskaber med relevante aktører og myndigheder på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. 

Læs hele vores vision om fremtidens medarbejdere og deres arbejdspladser her.