Vildsvin

Berith Nissen - griseproducent

En af de måder, vi ved, vi kan undgå afrikansk svinepest på i Danmark, det er ved, at vi undgår, at vi har vildsvin i Danmark. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi får sat et hegn op ved den tyske grænse. I denne video kan du se svineproducent Berith Nissen fortælle om vigtigheden af det danske vildsvinehegn.

Daniel Staugaard - jæger

Danske jægere spiller en afgørende rolle i reguleringen af bestanden af vildsvin i Danmark. Daniel, som du kan se i videoen her, er jæger, og han har gået på jagt siden han var 16 år gammel. Her fortæller han om arbejdet og om risikoen for smitte af Afrikansk Svinepest, når man rejser i udlandet og går på jagt.

Henrik Ringskær og Thomas Fugl

Vaskehallerne spiller en afgørende rolle i arbejdet for at holde afrikansk svinepest ude af Danmark. I denne video kan du møde Henrik Ringskær, transport- og logistikchef hos SPF og Thomas Fugl, Svineeksportør, som fortæller om deres arbejde i kampen for at holde smitten af afrikansk svinepest ude af Danmark.

Henrik Refslund - griseproducent

Danske griseproducenter frygter, at afrikansk svinepest skal sprede sig til Danmark. Skulle afrikansk svinepest sprede sig til danske grisebesætninger vil det have enorme økonomiske konsekvenser for danske griseproducenter, men også den danske økonomi som helhed. Hør Henrik fortælle om risikoen.

Jais Valeur - CEO ved Danish Crown

Hvis Danmark rammes af sygdommen afrikansk svinepest, så vil den danske eksport af grisekød til alle de store eksportmarkeder lukke ned, herunder lande som Kina, Sydkorea, Japan og USA omgående lukke. Hør Jais Valeur fortælle om, hvorfor det er så vigtigt, at vi holder afrikansk svinepest ude af Danmark og hvilken en rolle, vildsvinehegnet spiller i det arbejde.

Værd at vide om ASF og hegnet

Afrikansk svinepest fylder af gode grunde meget i den offentlige debat. Især vildsvinehegnet har fået sin plads i mediernes rampelys. I fødevareerhvervet er det ikke noget nyt, at vi har arbejdshandskerne på og øjnene stift rettet mod ethvert tiltag, der kan minimere risikoen for et udbrud af afrikansk svinepest på dansk jord.

Sådan har afrikansk svinepest bredt sig i EU

Afrikansk svinepest forekommer i flere EU lande, herunder Belgien, Bulgarien, Estland, Italien (Sardinien), Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Ungarn og Slovakiet. Her kan du læse om hvordan smitten har spredt sig indenfor EU's grænser.

Det skal du gøre hvis du har set vildsvin

Vi beder lodsejere, naturbrugere og borgere om at indberette, hvis de ser – eller har set - fritlevende vildsvin eller tegn på vildsvin i Danmark samt hvor i landet, det er sket. Det gøres nemt her på siden.

Privat import af fødevarer udgør en risiko for spredning af ASP

Fødevarestyrelsen kommer her med anbefalinger for, om du som privatperson kan tage fødevarer med hjem fra udlandet. Det afhænger nemlig af, hvad du vil tage med og hvor du indfører det fra.