Berith Nissen - griseproducent

En af de måder, vi ved, vi kan undgå afrikansk svinepest på i Danmark, det er ved, at vi undgår, at vi har vildsvin i Danmark. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi får sat et hegn op ved den tyske grænse. I denne video kan du se svineproducent Berith Nissen fortælle om vigtigheden af det danske vildsvinehegn.

En af de måder, vi ved, at vi kan undgå Afrikansk svinepest på i Danmark, er ved, at undgå, at vi har vildsvin i Danmark. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi får sat et hegn op ved den dansk-tyske grænse. 

Mange har spurgt, om der er huller i hegnet - og ja, hegnet har åbninger til veje og lignende, så man fortsat kan krydse grænsen. Man har sat dufthegn op og færiste i de veje, hvor det kan lade sig gøre. Der vil også blive sat vildtkameraer op, så vi kan registrere, hvis der kommer overløbende vildsvin, så de kan blive identificeret og nedlagt hurtigst muligt.

Den største risiko for at smitten kommer til Danmark er vildsvin, der samler smitten op via madaffald som mennesker bringer med og smider i naturen. Det har vi set i andre lande, men i eksempelvis Tjekkiet er det lykkedes at indhegne et stort område for de smittede vildsvin. Det lykkedes dem at holde vildsvinene inden for hegnet og at få nedskudt de smittede vildsvin. Resten af landet blev således aldrig smittet. På grænsen mellem Frankrig og Belgien har et hegn holdt svinepest ude af Frankrig, til trods for smittede vildsvin lige op til grænsen. Derfor ved vi, at et vildsvinehegn virker i kampen mod spredning af Afrikansk svinepest.

I denne video kan du se griseproducent Berith Nissen fortælle om vigtigheden af det danske vildsvinehegn.

 

 

Pas på ved import af fodermidler fra Østeuropa