Henrik Ringskær og Thomas Fugl

Vaskehallerne spiller en afgørende rolle i arbejdet for at holde afrikansk svinepest ude af Danmark. I denne video kan du møde Henrik Ringskær, transport- og logistikchef hos SPF og Thomas Fugl, Svineeksportør, som fortæller om deres arbejde i kampen for at holde smitten af afrikansk svinepest ude af Danmark.

Vaskehallerne spiller en afgørende rolle i arbejdet for at holde Afrikansk svinepest ude af Danmark. Lastbilerne bliver vasket og kontrolleret for, om der er skidt eller overflødige rester som kan overføre afrikansk svinepest til Danmark. Arbejdet i vaskehallen sikrer ikke kun mod Afrikansk svinepest, men også mod andre sygdomme, da man i Danmark har en meget høj sundhedsstatus inden for grise. De gældende EU-regler siger at biler, der transporterer klovdyr skal vaskes umiddelbart efter aflæsning. I Danmark har man yderligere lavet en særregel der siger, at hvis et udenlandsk køretøj skal til Danmark og transportere klovdyr, så skal bilen igennem en vask og desinfektionshal.  Her bliver køretøjet kontrolleret, vasket udvendigt og desinficeres både indvendigt og udvendigt. Bagefter udstedes et vaskecertifikat, hvor det fremgår, hvornår de kan få nye dyr med ombord. Landmanden eller eksportøren kan kontrollere certifikatet for, hvor bilen har været henne og hvornår den igen må køre med dyr.
 
Udlandets tillid til kvaliteten af det danske grisekød hænger i høj grad sammen med, at vi i Danmark ikke har afrikansk svinepest. Derfor spiller vaskehallerne en afgørende rolle for dansk svineproduktion og for arbejdet med at opretholde den danske eksport af grisekød.
 
I denne video kan du møde Henrik Ringskær, transport- og logistikchef hos SPF og Thomas Fugl, Svineeksportør, som fortæller om deres arbejde i kampen for at holde smitten af Afrikansk svinepest ude af Danmark.