Henrik Refslund - griseproducent

Danske griseproducenter frygter, at afrikansk svinepest skal sprede sig til Danmark. Skulle afrikansk svinepest sprede sig til danske grisebesætninger vil det have enorme økonomiske konsekvenser for danske griseproducenter, men også den danske økonomi som helhed. Hør Henrik fortælle om risikoen.

 

Danske griseproducenter frygter, at afrikansk svinepest skal sprede sig til Danmark. Skulle afrikansk svinepest sprede sig til danske grisebesætninger vil det have enorme økonomiske konsekvenser for danske griseproducenter, men også den danske økonomi som helhed. Skulle afrikansk svinepest blive spredt til Danmark, vil det betyde tabte eksportindtægter på mere end to milliarder i fortjeneste, og der er faktisk uvist, om der kan sættes en øvre grænse for, hvor meget et udbrud af afrikansk svinepest på sigt vil koste Danmark.

Vildsvinehegnet er afgørende for at begrænse indvandringen af vildsvin til Danmark. Jo færre vildsvin vi har i Danmark, jo mindre er risikoen for, at afrikansk svinepest bliver spredt til danske grisebesætninger.

Henrik Refslund er griseproducent, og da han var barn, blev hans fars grisebesætning ramt af sygdommen Aujeszkys, og det havde alvorlige konsekvenser for besætningen. Det satte store spor hos både Henrik og hans far. Hør Henriks historie her.


Sådan forebygger du smitte i din besætning

Sådan spotter du sygdommen Afrikansk Svinepest