I årets udgave af "Fakta om Fødevareklyngen" kan du bl.a. læse om landbrugets betydning for dansk økonomi og beskæftigelse. Landbruget og de tæt knyttede forarbejdningsvirksomheder understøtter 123.000 arbejdspladser i Danmark og giver et årligt bidrag til BNP på 76 mia. kr. Mange af arbejdspladserne er placeret i de danske yderområder. I 898 ud af Danmarks 2.158 sogne står landbruget og forarbejdningsvirksomhederne for mere end hver femte private arbejdsplads. 

Landbruget og de tæt knyttede forarbejdningsvirksomheder understøtter 123.000 arbejdspladser i Danmark og giver et årligt bidrag til BNP på 76 mia. kr.

I en anden analyse kan du blive opdateret på den nyeste viden om danske forbrugeres madkultur. Når der handles ind, kigger forbrugerne især efter smag, pris og kvalitet. Det seneste år har prisstigninger på fødevarer dog presset danskernes økonomiske råderum, og flere end ellers har haft fokus på de gode tilbud. 

En ny analyse ser også nærmere på udviklingen i fødevarepriser verden over og forklarer, hvordan globale prisstigninger på landbrugsråvarer i 2022 og 2023 resulterede i en skarp stigning i forbrugerpriserne i hele verden. 

Du kan også læse om den danske fødevareklynges afsætning på de globale markeder. I 2022 eksporterede klyngen for 197 mia. kr. svarende til 21 pct. af den samlede danske vareeksport. Den høje eksport gør fødevareklyngen til et af Danmarks største eksporterhverv. 

Endelig er der også en analyse, som ser nærmere på land- og skovbrugssektorens CO2e-udledning og den politiske målsætning om at nedbringe drivhusgasudledningen med 55-65 pct. i 2030 i forhold til udledningerne i 1990. 

Til sidst i publikationen er der en række bilag med statistikker, hvor man bl.a. kan finde tal for den økologiske produktion, brugen af præcisionsteknologi i landbruget og antallet af madskoler i Danmark.

Download Fakta om Fødevareklyngen 2023

Arkiv

Kontakt