Vi skal værne om den klode, hvis ressourcer vi forvalter.

Produktion skal ske med mindst muligt aftryk på det omgivende miljø, og bidrage til en bæredygtig fremtid for mennesker og samfund - ikke kun i Danmark, men i hele verden. For landbrug- og fødevareerhvervet handler bæredygtighed om hele tiden at udvikle sig og samtidig levere sunde, sikre og bæredygtige fødevarer samt løsninger til Danmark - og til resten af verden.

Arbejdet er bl.a. kendetegnet ved, at nedenstående emner følges tæt for at sætte fokus på eksempelvis ressource optimering, udvikling af proteiner, mindske madspild mv.

Alt sammen for, at vi i Fødevareklyngen kan blive endnu dygtigere på bæredygtighedsområdet. 

Se mere om emnet

Læs også vores holdning til