Copyright

Læs her om ansvar og ophavsret til materiale fra Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer
Axeltorv 3
DK-1609 København V
Tlf.: +45 33 39 40 00 - Fax: +45 33 39 41 41
E-mail: info@lf.dk

Webansvarlig

web@lf.dk

Ansvar

Informationerne på denne hjemmeside er af generel karakter og søger ikke at løse individuelle eller konkrete rådgivningsbehov.

Landbrug & Fødevarer er således i intet tilfælde ansvarlig for tab, direkte såvel som indirekte, som brugere måtte lide ved at anvende de indlagte informationer. Ligeledes kan organisationen ikke gøres ansvarlig for indhold på andre hjemmesider, som denne hjemmeside har links til.

Ophavsret

Ophavsretten eller brugsretten til artikler, fotografier, film, skemaer, grafik mv. offentliggjort på denne hjemmeside tilhører Landbrug & Fødevarer.

Det er tilladt at citere eller referere offentliggjort information i overensstemmelse med lovgivningens regler. Landbrug & Fødevarer skal uanset gengivelsesform anføres som kilde til oplysningerne.

Der må tages et print til privat brug. Der må ikke tages yderligere kopier. Dette forbud gælder tillige kopier i digital/elektronisk form. Brug ud over hvad der her udtrykkeligt er tilladt, kræver skriftlig tilladelse fra Landbrug & Fødevarer.