Det danske fødevareerhverv skal være klimaneutralt i 2050. Vi vil – i tæt partnerskab med resten af Danmark og i overensstemmelse med FN’s verdensmål – vise verden, at der findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion.

Vi skal tænke større end Danmark, for klimaudfordringen er hverken national eller regional – den er global.

I 2050 vil befolkningstilvæksten, fødevareefterspørgslen og de medfølgende klimaforandringer rejse en enorm udfordring. For produktionen af fødevarer påvirker klimaet, og derfor er der brug for nye, innovative løsninger.

Landbrug & Fødevarers arbejde med grøn omstilling er baseret på følgende principper

  • Det danske fødevareerhverv skal være klimaneutralt i 2050 med en uændret eller større produktion. I 2050 skal man således fortsat have en stor dansk fødevareklynge, der leverer eksport, vækst og arbejdspladser til hele Danmark.
  • Klimakrisen er global – og skal løses globalt. Klimaløsningerne skal skabe reelle reduktioner af drivhusgasser, og ikke blot flytte dem til den anden side af den danske grænse. En af de bedste måder er ved at udvikle nye metoder, produkter og teknologi, som vi kan eksportere til resten af verden.
  • Den grønne omstilling skal gå hånd i hånd med vækst og konkurrenceevne og skal være en udvikling af fødevareerhvervet – ikke en afvikling. Det skal fortsat være attraktivt at have produktion i Danmark.

Læs mere om emnet

Se også vores holdning til