Hvad er drivhuseffekten?

Hvad er drivhuseffekten? Hvad er forskellen på naturlig og unaturlig drivhuseffekt, også kaldet "menneskeskabt drivhuseffekt"? Læs om konsekvenserne her.

Hvad er CO2?

Når man taler om klimaforandringer, drivhuseffekt, drivhusgasser og global opvarmning, bliver CO2 ofte nævnt. Men hvad er CO2?

Hvad er biogas?

Hvad er biogas, og hvordan kan den bidrage til et klimaneutralt landbrug og samfund i det hele taget? Få svar på disse spørgsmål i artiklen herunder.

Hvad er planteforædling?

Hvad er planteforædling? Hvorfor arbejder man med det i fødevareerhvervet? Og hvorfor er planteforædling godt for klimaet? Læs mere her.

Hvad er græsprotein?

Hvad bruges græsprotein til, og hvorfor kan grise ikke bare æde græsset, som det er direkte fra marken? Kan mennesker spise græs? Det kan du blive klogere på her.

Hvad er soja?

Soja er en populær plante, som i stadig højere grad indgår i fødevareproduktion, lige så vel som det bruges til foder, bl.a. i den store danske animalske produktion. Læs mere her om hvorfor soja er så effektivt.

Global Klima Taskforce

Danske fødevare- og agrotekvirksomheder sælger hver dag fødevarer til millioner af mennesker verden over. Og leverer teknologi og know-how til fødevareproduktion til endnu flere.

Ny pyrolyseteknologi kan halvere landbrugets klimaaftryk

L&F er sammen med en række aktører med i et projekt, der har potentiale til at nedbringe klimaudledningen markant i landbruget og transporten, herunder flytrafikken.

Forskning baner vejen

Bæredygtig mad, der samtidig er sund, sikker og velsmagende til en voksende verdensbefolkning – det er den store udfordring, som fødevaresektoren står overfor. Vi skal producere mere mad, og det skal i stigende grad produceres CO2-neutralt. Skal vi lykkes med det, er vi nødt til at tænke i nye baner. Her er dansk fødevareforskning og -innovation en afgørende del af løsningen.

Om Klimapartnerskabet

I november 2019 nedsatte regeringen 13 klimapartnerskaber, som skulle komme med forslag til initiativer, der kan bidrage til regeringens klimamålsætning om 70 pct. reduktion i udledningen af klimagasser i 2030 i forhold til 1990.

Landbrugets drivhusgasser

Vores vision

Sektorkøreplan for fødevare- og landbrugssektoren

Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssektoren