På landet har vi stolte traditioner og store visioner. Og frem for alt har vi de konkrete løsninger og kendte teknologier, der skal til for at opfylde Danmarks klimamål for 2030.

Den globale efterspørgsel på fødevarer stiger markant. Samtidig skal klimaaftrykket være markant mindre. Alle skal have mad, men vi skal passe på kloden og klimaet. Det kalder på forandring i den måde, vi producerer fødevarerne på. Og den forandring skaber vi med innovation. Vi sår ideerne. Med politisk opbakning kan vi også få vores klimaløsninger til at spire og gro, så hele verden kan høste dem.

Læs hvordan i vores 2030-plan

Planen viser, at der findes en grøn udviklingsvej for landbruget, og den konkretiserer de næste skridt på vejen mod et klimaneutralt fødevareerhverv i Danmark. Den dokumenterer også, at man med kendte virkemidler og teknologiske løsninger kan indfri de nationale klimamål.

Se også: 'Dyrk mulighederne': Landbrugs- og fødevareerhvervets klimaplan

Landbrug & Fødevarers arbejde med grøn omstilling er baseret på følgende principper

  • Klimakrisen er global – og skal løses globalt. Klimaløsningerne skal skabe reelle reduktioner af drivhusgasser, og ikke blot flytte dem til den anden side af den danske grænse. En af de bedste måder er ved at udvikle nye metoder, produkter og teknologi, som vi kan eksportere til resten af verden.
  • Den grønne omstilling skal gå hånd i hånd med vækst og konkurrenceevne og skal være en udvikling af fødevareerhvervet – ikke en afvikling. Det skal fortsat være attraktivt at have produktion i Danmark.
  • Det danske fødevareerhverv skal være klimaneutralt i 2050 med en uændret eller større produktion. I 2050 skal man således fortsat have en stor dansk fødevareklynge, der leverer eksport, vækst og arbejdspladser til hele Danmark.

Dyk ned i erhvervets klimatiltag

Se mere om emnet