Mens efterspørgslen efter bæredygtigt protein er stigende på verdensplan, stilles der samtidig større krav til kvaliteten af det foder, landmænd fodrer deres husdyr med. Derfor bliver det efterhånden sværere at skaffe nok foder med den rette kvalitet. Det problem vil Enorm Biofactory løse, og derfor satser de stort på at producere foder lavet på sorte soldaterfluelarver:  

”Vi mener, fluelarver er svaret på den stigende efterspørgsel på bæredygtigt protein. Larverne kan nemlig konvertere reststrømme fra fødevareindustrien til sunde og bæredygtige ingredienser til foder og fødevarer. Derfor kan den sorte soldaterfluelarve komme til at spille en afgørende rolle i den grønne omstilling,” siger Jane Lind Sam, co-founder af Enorm Biofactory. 

Enorm Biofactory blev grundlagt i 2018 af Jane Lind Sam, hendes far Carsten Lind Pedersen, tidligere svineproducent, og iværksætteren Lasse Hinrichsen. Indtil videre er der tale om forsøgsproduktion, som bl.a. er støttet af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) og Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).  

Et yderst bæredygtigt insekt

Sorte soldaterfluer reproducerer sig højst effektivt. Hver hunflue når på deres korte livscyklus på 45-50 dage at lægge 900-1200 æg, og ét gram æg bliver til hele 30.000 larver. Selve produktionen optager heller ikke særlig meget plads, da larverne kan produceres vertikalt i skuffer. Desuden lever fluerne kun af vand og deres larver kan spises af med en forholdsvis lille mængde foder sammenlignet med andre husdyr. For at producere et kilo larver, skal der nemlig kun anvendes et til halvandet kilo foder.

”Der er enormt mange fordele ved at avle sorte soldaterfluer. De reproducerer sig effektivt, deres larver spiser ikke så meget og selve produktionen optager heller ikke meget plads. Derfor har produktionen også en lille udledning af drivhusgasser sammenlignet med andre husdyrproduktioner,” siger Jane Lind Sam.

En cirkulær værdikæde

Foderet, som fluelarverne spiser, kommer fra overskudsprodukter fra landbruget og fødevareindustrien, som Enorm Biofactory modtager. Det kan være biprodukter fra eksempelvis produktion af øl, kartoffelstivelse eller ost. 

”Vores fluelarver er centrum for en cirkulær værdikæde. Ved at bruge restbiomasser fra fødevareerhvervet til foder i stedet for gødning på markerne, får vi næringsstofferne direkte tilbage i fødevareværdikæden og undgår at øge puljen af næringsstoffer i vores landbrugsjord,” siger Jane Lind Sam. 

Læs mere om ENORM på deres hjemmeside her

Se flere klimacases