Danske teknologier kan sikre effektive løsninger i hele verden

Agroindustrien i Danmark både udvikler og sælger løsninger til fremtidens fødevareproduktion - ikke blot i Danmark, men også globalt. Dermed bidrager dansk agroindustri til, at verdens stigende befolkning kan få fødevarer, og at både den danske og udenlandske landmand kan producere mere klimaeffektivt. Det globale udsyn er vigtigt, da de danske drivhusgasser kun bidrager med 0,1 pct. af de samlede udledninger i verden. De innovative løsninger, som gør, at den danske agroindustri vil kunne komme i mål med 70 pct. målsætningen, skal eksporteres til udlandet for at gøre en reel forskel i det globale CO2-regnskab.

Eksporten på området har været stigende i mange år, og i 2019 udgjorde den ca. 13,8 mia. kr.

Innovative danske virksomheder

Flere virksomheder i Danmark arbejder for at gavne klimaet hver dag med deres innovative løsninger. Mød nogle af dem herunder.

Assentoft Silo

Assentoft Silo er en dansk producent af siloer og andet udstyr til primært kornhåndtering. Brugen af gastætte siloer erstatter traditionel lagring, hvilket kan sænke aftrykket ved foderproduktion. Ved brug af gastæt kornopbevaring kan man nemlig reducere den samlede klimabelastning med mellem 4,3 pct. og 5,7 pct. i forhold til traditionel nedtørring af foder. Det skyldes, at den gastætte silo mindsker energiforbruget ved opbevaringen, og at den gastætte opbevaring øger kornets fordøjelighed samt mindsker åndingstab under opbevaringen. Som eksempel vil en 1.000 tons stor gastæt silo, der erstatter traditionel nedtørring og opbevaring af foderkorn, som minimum spare klimaet for 12.500 kg CO2e.

Danfoil

Danfoil producerer marksprøjter til effektiv plantebeskyttelse. Sprøjternes innovative luftbaserede dyseteknologi gør det muligt at sprøjte med helt ned til 30-50 liter væske pr. hektar. Til sammenligning bruges op mod 200 liter væske pr. hektar ved traditionelle sprøjtninger. Sprøjtens luftbaserede dyser sikrer, at plantebeskyttelsen ikke kun rammer afgrødens overflade men derimod hele planten. Samtidig reducerer teknologien afdriften med op til 90 pct. Derved er det muligt få samme plantebeskyttelse med en væsentlig mindre vandmængde.

Udover vandforbruget som i mange lande er en knap ressource, mindsker virksomheden også deres CO2-aftryk. Det mindre vandforbrug pr. hektar, betyder nemlig at man kan gå fra en stor sprøjte (12.000 liter) til en mindre sprøjte (4.000 liter). Det betyder, at man reducerer klimabelastningen med 18 pct. CO2 pr. hektar, da de større sprøjter kræver større traktorer og dermed et højere dieselforbrug.

Se også