Grøn teknologi med robotter er en del af løsningen i den grønne omstilling i fødevareerhvervet. Et eksempel på det er Agrointelli, der har udviklet en selvkørende markrobot, der kan konkurrere med de traditionelle traktorer på energifronten.

Vi har i mange år været vant til at se robotter, der med succes har supporteret mange fysiske jobs fra forskellige erhverv. Med Agrointellis markrobot er der nu også en hjælper for landbrugsbranchen. Det håber Agrointelli, som har udviklet og sælger en selvkørende markrobot, der med tiden skal kunne hjælpe til en endnu mere klimaoptimeret landbrugsproduktion.

ROBOTTI, som robotten hedder, er en letvægtsmaskine, hvilket betyder, at den sparer brændstof samtidig med, at den skåner jorden for tung trafik.

”Gennem 20 års forskning og udvikling inden for bæredygtig jordforvaltning har jeg set behovet for alternativer til de nuværende tunge landbrugsmaskiner", fortæller Ole Green, stifter af Agrointelli. 

"Fra et samfundsperspektiv skal vi have et mere modstandsdygtigt og robust udendørs fødevareproduktionssystem, som kan sikre vores produktionsgrundlag for de kommende generationer."

"Vi har en forpligtelse til at bevare og forbedre de jordfunktioner, der er nødvendige for at håndtere både klima og en voksende befolkning”, fortsætter Ole Green. 

Motoren er med stor succes testet til at køre på biodiesel, og modulopbygningen sikrer andre fremtidige muligheder for klimavenlige energikilder.

Med den lette vægt anslår Agrointelli, at maskinen kan køre med 10-40 % reduktion af energi, ift. en konventionel tilsvarende traktor. Med en samlet vægt på ca. 3 tons skånes jorden, da der kommer færre trykskader end med tunge maskiner, og dette værner om jordens evne som klimaredskab, f.eks. i oplagringen af kulstof. Forskningen viser at der udledes ca. 50% mere lattergas fra pakket kontra upakket jord.

Præcision betyder færre sprøjtemidler og sundere jord

Agrointelli samarbejder med udenlandske universiteter om at udvikle nye dyrkningssystemer, som mindsker risikoen for resistens, kan opbygge mere kulstof i jorden og som tager højde for biodiversitet. Resultaterne indikerer gode muligheder for øget dyrkningssikkerhed, som er særlig relevant ift. Holland og England, hvor de har udfordringer med deres dyrkningssystemer og resistens.

Agrointelli arbejder også med at bruge kamerasystemer og intelligente visionsystemer til at lave jordbearbejdning tilpasset jordens behov, så man ikke overbearbejder jorden. Det sparer på energien og skaber grobund for sundere jord. ’Intelligent vision’ er værktøjet til optimeret plantebeskyttelse med bånd og spotsprøjtning, der ikke kun sparer pesticider, men også reducerer vandforbruget med 40-60%.

”Robotten er en platform for klimaoptimeret dyrkningspraksis og begyndelsen på en ny transformation for landbruget, og vi oplever flere og flere der er interesseret i robotteknologien – ikke kun for at ressourceoptimere, men også for at bidrage til den bæredygtige planteproduktion” siger Birgitte Feld Mikkelsen, product manager i AgroIntelli.

Læs mere om Agrointelli her

Se flere klimacases