Landbrug & Fødevarer ser økologisk produktion som et virkemiddel i den grønne omstilling. Økologisk produktion bidrager til det samlede landbrugs målsætning om en klima- og miljømæssig bæredygtig landbrugs- og gartneriproduktion.

Derfor arbejder Landbrug & Fødevarer for at skabe bedst mulige rammevilkår for økologiske landmænd og virksomheder, samtidig med at vi har fokus på fortsat faglig udvikling af den økologiske sektor. Selve den faglige udvikling sker på Innovationscenter for Økologisk Landbrug, som Landbrug & Fødevarer har stiftet sammen med Økologisk Landsforening.  

Landbrug & Fødevarer har som mål, at vi med afsæt i økologien som en unik, dansk styrkeposition skal være verdensmestre i udviklingen af bæredygtig økologisk produktion. Visionen er udfoldet i strategien for Økologisektoren, der sætter retningen for L&F’s økologiarbejde i perioden 2021-2023. 

Læs strategien her

Herunder kan du læse mere om økologisk produktion og marked samt vores aktiviteter og tilbud. 

Se mere om emnet

Se også vores holdning til