Politik og strategi

Landbrug & Fødevarer arbejder for at udvikle en markedsdreven og bæredygtig økologisk fødevareproduktion til gavn for den grønne omstilling.

Landbrug & Fødevarer mener, at den økologiske produktion yder et væsentligt bidrag til landbrugsproduktionens mangfoldighed og til landbrugets faglige udvikling, samt bidrager til det samlede landbrugs målsætning om en klima- og miljømæssigt bæredygtig landbrugs- og gartneriproduktion.

Landbrug & Fødevarer arbejder for at understøtte en fortsat markedsdrevet udvikling af en bæredygtig økologisk fødevareproduktion. En udvikling, som baserer sig på både eksisterende og nye forretningsområder til hjemmemarked og eksport.

For at realisere dette arbejder Landbrug & Fødevarer for:

  • at Danmark skal være et økologisk foregangsland, og at økologi er en af vores internationale styrkepositioner.
  • at skabe fortsat vækst i afsætningen af økologiske produkter for regeringens mål om en fordobling af det økologiske areal, forbrug og eksport i 2030, som beskrevet i Landbrugsaftalen fra 2021.  
  • at synliggøre økologien som en bæredygtig produktionsform, hvor der tages størst muligt hensyn til sundhed, natur, biodiversitet, miljø, klima, dyrevelfærd og sociale aspekter.
  • at den økologiske produktion bidrager positivt til fødevareerhvervets målsætning om klimaneutralitet i 2050 via etablering af biogasanlæg, optimering af sædskifter og produktionsmetoder og mindre afhængighed af fossile brændstoffer.
  • at der er et mangfoldigt og innovativt miljø omkring økologien, som skal sikre fremdrift, udvikling og nytænkning, både ift. markedsindsatser og udvikling af nye økologiske produktionssystemer. Det indebærer stort fokus på forskning, udvikling og demonstration.
  • at dansk økologi er konkurrencedygtig. Det skal kunne betale sig at være økolog i Danmark – både som landmand og virksomhed, og der skal være grobund for en stærk dansk økologisk produktion både indenfor frugt, grønt, planteavl, husdyrproduktion og akvakultur.
  • At økologien indgår i erhvervspolitiske vækststrategier, som en mulighed for at skabe øget værditilvækst i fødevareerhvervet og i udkantsområderne.

Landbrug & Fødevarer har som mål, at vi med afsæt i økologien som en unik, dansk styrkeposition skal være spydspids inden for udvikling af bæredygtig økologisk produktion og afsætning. Visionen er udfoldet i strategien for Økologisektoren, der sætter retningen for L&Fs økologiarbejde i perioden 2024-2026.

 

Download Strategi Landbrug & Fødevarer Økologi 2024 2026