Dyreværnssager i landbruget er sjældne, men de findes desværre. Ofte ligger der en menneskelig tragedie bag vanrøgt af dyr. Det er svært at opdage sådanne sager i tide. Men hvis vi reagerer på krisetegn, kan nogle af sagerne forhindres i at opstå eller udvikle sig.

Landbrug & Fødevarer tager ansvar, og har derfor taget initiativ til husdyrenes dyreværnshotline 3339 4030, hvor du kan henvende dig, hvis du har mistanke om dyreværnssager i landbrugsproduktionen. Landbrug og Fødevarer har etableret hotlinen, så du har et sted at gå hen, hvis du har mistanke om, at en dyreværnssag er under opsejling.

Alle kan henvende sig. Det er et krav, at du giver dig til kende over for Landbrug & Fødevarer, men du kan være anonym i forhold til den, du anmelder.

Åbningstider

Hotlinen er åben mandag til torsdag fra 08.00-16.00 og fredag fra 08.00-15.30.

Uden for almindelig åbningstid vil det være muligt at lægge en telefonsvarerbesked, og du vil blive kontaktet af en medarbejder næstkommende hverdag.

Vi modtager kun opkald om dyr i landbrugsproduktionen. Det er der, vi har mulighed for at hjælpe.

Andre henvendelser

Hvis du har henvendelser om kæle- eller hobbydyr i nød, kan du henvende dig til for eksempel Dyrenes Vagtcentral 1812 under Dyrenes Beskyttelse.