Fremtidens planteproduktion behøver mere effektive og robuste afgrøder med et mindre klima- og miljøaftryk, der samtidig kan øge kulstofbindingen. Det kræver, at man hele tiden skaber nye og bedre sorter gennem planteforædling, så man kontinuerligt bliver endnu mere effektiv. I den danske fødevareklynge skaber vi fremtidens planter, som både sikrer foder og fødevarer til det globale marked.

Planteforædling gør planterne endnu bedre

Planteforædling er en proces, hvor man udvikler nye sorter af planter ud fra allerede eksisterende planter. Formålet med forædling er at danne nye sorter med et højere udbytte, en bedre kvalitet og en bedre resistens overfor sygdomme. Den løbende planteforædling betyder, at planternes udbytte stiger med mere end 1 pct. om året.

Når man forædler, tager man udgangspunkt i kendte kornsorter, men man kan også tage udgangspunkt i mere eksotisk materiale. Det kan for eksempel være materiale, som er tilpasset et andet klima end det danske eller som er hentet i en genbank. Ved at krydse to forskellige sorter vil man få en mere optimal kombination af generne, som samtidig er robuste over for sygdoms- og skadedyrsangreb.

Forædling af nye frøsorter kræver præcision, tid og viden. En afgrøde er nemlig ikke bare en afgrøde, men skal tilpasses det klima og miljø som den skal blomstre i. Det er særlig vigtigt med de klimaforandringer, der sker. Resultatet af den danske forædling er bl.a. eksport af klimaeffektive græs-, kløver- og roefrø til hele verden samt såsæd til foder- og kornafgrøder til store dele af Europa.

Læs mere om planteforædling her

Data er nøglen til effektive planter

For at lave en effektiv planteforædling, benytter man sig i flere danske virksomheder af en teknologi, der kaldes genomisk selektion. Til det formål anvendes big data, som indeholder store mængder DNA-data, der er samlet over længere tid. Ved at sammenholde markdata med DNA-data kan man forudsige generne i en plante og lave genomisk selektion.

Hvis man benyttede genomisk selektion på et menneske, ville man eksempelvis kunne se hvilken øjenfarve vedkommende ville få. Når det kommer til planter, kan man se om de er resistente overfor sygdom og om kvaliteten er god. Med forskellige matematiske modeller, kan man på den måde forudsige sortens egenskaber.

Når man har mange sorter i spil, er metoden værdifuld til at udvælge de bedste og mest komplette sorter samt til at finde de planter, som lige efter krydsningen skal bruges, som udgangspunkt for hele forædlingsprocessen.

Planteforædling i den danske fødevareklynge

Flere danske virksomheder arbejder koncentreret med udviklingen og forædlingen af planter. 

DLF skaber mere klimarobuste græssorter

I mange år har frøgræsvirksomheden DLF målrettet sine forædlingsindsatser mod udvikling af nye frøsorter, der tager hånd om de problemstillinger, som klimaforandringerne skaber. DLF’s forædlingsindsatser i græs og kløver er rettet mod landbruget samt plænegræsser til private haver, parker og sportspladser.

Der fokuseres på udviklingen af nye sorter, som giver det højeste tørstofudbytte for landmændene, samtidig med at der kræves færre ressourcer i form af planteværn, gødning og vanding for at dyrke afgrøderne. Græsarealer har evnen til at binde kulstof i jorden og filtrerer jorden effektivt for næringsstoffer med minimal udvaskning som resultat.

Se mere om DLF's arbejde med udviklingen af klimarobuste planter her

Sejet Planteforædling skaber fremtidens planter

Sejet Planteforædling arbejder dagligt med de nyeste teknologier for at skabe klimaeffektiv genetik til markens afgrøder i ind- og udland. Virksomhedens eget forædlingsprogram består bl.a. af sorter inden for vårbyg, vinterbyg og vinterhvede.

Læs mere om Sejets arbejde her: Hvad er planteforædling?

Måske er du også interesseret i