Man kan ikke ændre, hvad man ikke ved, og derfor er første udgangspunkt for en grøn omstilling et overblik over produktionen. Derfor er store og præcise dataindsamlinger, der deles på tværs af fødevarekæden, en stor del af den danske fødevareklynges arbejde for at mindske sit klimaaftryk.

Den danske fødevareklynge arbejder databaseret i alle led af fødevarekæden

Den danske fødevareklynge har en unik position inden for opsamling og udnyttelse af data til gavn for en klimaeffektiv global fødevareproduktion. Landbruget står over for store forandringer og skal foretage nye tigerspring imod en klimaneutral produktion. Ændringerne skal foretages hurtigere end nogensinde før og kræver langt flere aktører – også uden for landbruget.

Den danske fødevareklynge har et stort indblik i data fra alle led af produktionskæden, og samarbejdet mellem de forskellige led har skabt et unikt overblik og mulighed for optimering og innovation på tværs. Det betyder, at man i dag har store, unikke og brede databaser inden for de forskellige driftsgrene.

Det skyldes bl.a., at danske landmænd har ejerskab over de store databaser med statistik om landbruget med udgangspunkt i landbrugets eget innovationscenter SEGES Innovation. Landmændene er også selv andelshavere i de største virksomheder i fødevareproduktionen i Danmark. Det giver en unik mulighed for deling af data på tværs i kæden til gavn for forskning og innovation.

Den danske rådgivningsmodel er unik

I Danmark er der kort fra forskning til praksis. Bindeleddet mellem forskning og rådgivning er landbrugets eget innovationshus, der på ét sted samler innovationsprojekter med mere end 1000 planteforsøg, applikationer til styring af produktion, virksomheder og alle specialister.

Den danske rådgivningsmodel bygger på et historisk stærkt setup med et af verdens ældste landbrugsuniversiteter, landbrugsskoler, innovation og rådgivning gennem hele kæden. Det sikrer en kort værdikæde fra landbrugsforskning til forandringer i stalden og på marken. Kæden har de seneste 150 år sikret produktionsoptimering, ydelsesfremgang og høj kvalitet af leverancer til forarbejdningsled, og giver en unik mulighed for deling af data på tværs i kæden til gavn for forskning og innovation.

Data og rådgivning i den danske fødevareklynge

FOSS - data og analyser sikrer mere klimavenlig fødevareproduktion

Virksomheden FOSS er verdensførende inden for avanceret måleudstyr til landbrug og fødevareproduktion, bl.a. mejerier, korn og foderproduktion, vinproduktion og kødproduktion.

FOSS’ analytiske løsninger oversætter målinger til information, der gør det muligt for virksomheder at køre intelligent, datadreven produktion med mindre spild og større udbytter – og dermed så lidt klimabelastende som muligt. Ved at øge produktionseffektivitet, minimere spild og modvirke forfalskning af fødevarer kan virksomheden sikre flere fødevarer fra en begrænset mængde råvarer. Det sker f.eks. ved at måle, hvornår det er mest effektivt at høste eller at kunne styre mælkeproduktionen, så udbyttet bliver størst muligt. Ved at bruge data sikres det, at produktionsspild mindsket.

Se mere om FOSS' arbejde med analytisk udstyr til fødevarebranchen

ESGreen Tool - SEGES Innovation har udviklet et klimaværktøj til landbruget

SEGES Innovation og Økologisk Landsforening har sammen udviklet et klimaværktøj, som er et bedriftsregnskab med støtte fra Promilleafgiftsfonden for Landbrug. Efterfølgende lancerede SEGES Innovation i samarbejde med Forenet Kredit det digitale værktøj, ESGreen Tool, hvor alle bedrifter selv kan logge ind og beregne klimaaftrykket fra netop deres gård. Det digitale værktøj følges op med uddannelse af landmænd inden for klima og klimatiltag. Alle bedrifter har mulighed for at få adgang til værktøjet – uanset gårdens størrelse, om den er konventionel eller økologisk og uanset driftsform.

At beregne og dokumentere klimaaftrykket for den enkelte gård fra stald og mark til maskiner og foder, kræver adgang til kvalitetsdata og forudsætter nye koblinger af data. Foruden at beregne og dokumentere klimabelastningen fra landbrugsproduktionen bliver det muligt at beregne effekten ved implementering af forskellige virkemidler.

På den måde kan der opstilles en handlingsplan med mulighed for at dele data med relevante samarbejdspartnere.  

DLG skaber overblik over foderets klimaaftryk

Grovvarekoncernen DLG arbejder med globale standardiseringer og var blandt de første i Europa, der kunne klimadeklarere det færdige foder. Klimadeklareringer er et værktøj, som gør det muligt for landmanden at dokumentere sit klimaaftryk samtidig med, at det giver landmændene et overblik over, hvilke knapper man kan dreje på for at bringe produktionen i en mere bæredygtig og produktiv retning.

Se også