I ingredienssektoren udvikles bl.a. enzymer, proteiner og stivelsesformer, der er med til at skabe fødevarers ernæringsindhold, konsistens og holdbarhed. Det er med til at sikre, at fremtidens fødevarer bliver mere bæredygtige.

Ingredienser bedre ernæringsværdien og øger holdbarheden

Danske ingrediensvirksomheder er innovative og videnstunge, idet de investerer op til 10 pct. af omsætningen i videre forskning og udvikling. De er højt specialiserede og producerer produkter som fx proteiner, stivelsesformer, enzymer, mikrobielle kulturer, aromaer, tilsætningsstoffer, vitaminer og mineraler. Disse tilsættes for at tilføre fødevarer og husdyrfoder særlige egenskaber som længere holdbarhed, forbedret ernæringsværdi, øget fodereffektivitet, mindsket madspild eller sikre bedre udnyttelse af sidestrømme, som ellers kunne gå tabt.

Alle sidestrømme udnyttes

Mange danske ingrediensvirksomheder er globale markedsledere inden for deres område og er tæt knyttet til udviklingen af en mere bæredygtig global fødevareproduktion. Det gør, at den danske fødevare- og bioklynge med sine ingrediensløsninger, kan bidrage til en mere klima- og ressourceeffektiv produktion ved at minimere madspild, og udnytte alle sidestrømme. 

Et eksempel er kartofler, hvor man i dag bruger kartoflens stivelse i mange produkter. Eksempelvis i kager, nudler, leverpostej, pølser, snacks, fiskekonserves, dressinger, vingummi, ost og tabletter. Ligesom man i dag udnytter valle til at lave et proteinpulver. Det står i modsætning til tidligere, hvor valle var et spildprodukt i osteproduktion, men som i dag laves om til et langtidsholdbart proteinpulver og er en af de største indtægtskilder for Arla.

Minimerer madspild

Den danske ingrediensbranche arbejder med at mindske madspild, som er en af de helt store globale udfordringer. Det sker bl.a. ved at udvikle enzymer, tilsætningsstoffer og mikrobielle kulturer, som tilsættes til fødevarer og øger deres holdbarhed. 

FN’s fødevareorganisation (FAO) har estimeret, at omkring 32 pct. af den globale fødevareproduktion bliver spildt. Ifølge den amerikanske tænketank World Resources Institute forårsager denne spildte fødevareproduktion en drivhusgasudledning på mellem 3,3 og 5,6 mia. ton CO2. 

Den danske fødevareklynges arbejde med ingredienser og enzymer

KMC

KMC er en af verdens førende producenter af kartoffelbaserede ingredienser til fødevarer og andre forbrugerprodukter. Det andelsejede selskab udvikler og producerer kartoffel-stivelse, modificeret stivelse, dehydrerede pulverprodukter, kartoffelfibre og kartoffelprotein. KMC udnytter alt på kartoflen. Bl.a. til stivelse, mel til fødevarer, protein til foder og nu også til fødevarer. Stivelsen er en alsidig ingrediens, der kan ændre fødevarers konsistens og klarhed eller påvirke sprødhed og vandindhold. 

En sidestrøm som næsten kan give lige så stort udbytte pr. hektar, som ærter kan. De bruger fibre til fødevarer og juicen til biogas og gødning. I deres forædlede forretning fokuseres der på at udskifte animalske proteiner inden for ost, konfekture og dressinger m.m. I den del af forretningen udskiftede de sidste regnskabsår 23,5 tusind tons animalske proteiner på verdensplan. Hvis det omregnes til dansk forbrug, svarer det til at omlægge ca. 22 pct. af de 4-75-årige danskeres forbrug af animalske proteiner til plantebaserede ingredienser.

Chr. Hansen A/S - øget holdbarhed mindsker madspild 

Chr. Hansen A/S har udviklet mikrobielle kulturer, som øger yoghurts holdbarhed og dermed mindsker madspild. EU-tal viser, at op mod 17 pct. af EU’s årlige yoghurtproduktion bliver spildt eller forbliver ubrugt med holdbarhedsdato som en af de væsentligste årsager. For Danmarks vedkommende går estimeret 700.000 tons mad til spilde årligt. Ved at forlænge holdbarheden med de mikrobielle kulturer er virksomheden således med til at mindske madspild i husholdningerne og skabe markante klimaeffekter.

Se flere klimacases