Grønne anprisninger

Landbrug & Fødevarer ser et stort behov for harmoniserede, pålidelige og gennemsigtige krav til formidling af grønne anprisninger på det europæiske marked.

Virksomhederne har brug for at kunne kommunikere om deres positive miljøfremskridt til forbrugeren samtidig med, at forbrugeren ikke vildledes samt beskyttes mod greenwashing. Dette bakker også op om verdensmål 12 og mere bæredygtigt forbrug og produktion.

Se mere om emnet